Výroční zprávu společnosti Jihočeské Letiště České Budějovice a.s. za rok 2021 po jejím schválení valnou hromadou zveřejňujeme na našich webových stránkách. Najdete ji na https://www.airport-cb.cz/o-letisti/vyrocni-zpravy/.