Ve dnech 23.-24.3. 2023 můžeme očekávat zvýšenou letovou činnost leteckého záchranářského vrtulníku v severní části areálu Letiště České Budějovice. Kromě opakování zvládnutých technik je výcvik zaměřen na evakuaci pacienta z lesního porostu a transport v horizontální poloze, dále pak na vyproštění pacienta a jeho evakuaci z visu na laně a následný transport v podvěsu pod vrtulníkem. Samozřejmě vše se odvíjí od počasí a provozních okolností. Kdo je připraven, není zaskočen. Nikdo z nás nevíme, kdy budeme pomoc záchranářů potřebovat.