Na našich webových stránkách v sekci O letišti_bezpečnost_security jsou již vyvěšeny nové termíny bezpečnostních školení pro rok 2023. Naleznete zde také informace o pravidlech pro vydávání letištního identifikačního průkazu a vjezdového povolení, seznam písemností, které je třeba doložit pro jejich získání, stejně jako závazné povinnosti pro držitele.

hwww.airport-cb.cz/o-letisti/bezpecnost/security/