Rok 2022 se z hlediska počtu pohybů na první pohled jeví spíše jako rok zcela průměrný. Na Letišti České Budějovice jsme v roce 2022 zaznamenali celkově 6809 pohybů, tedy vzletů a přistání.  Pokud ale tento statistický údaj podrobněji rozklíčujeme, zjistíme, že velmi výrazně narostl počet mezinárodních letů a to na 1008. Takovéto číslo jsme ještě za dobu existence letiště nezaznamenali.  Zjednodušeně řečeno patnáct procent všech pohybů je mezinárodních. Pokud se ohlédneme za roky minulými, je zřejmé, že už lze v rámci statistiky nárůst mezinárodních pohybů považovat  za postupný trend. Našimi nejčastějšími zahraničními klienty jsou sousedé z Rakouska a Německa. Nejvíce vytíženými dny pro mezinárodní lety jsou víkendy či pondělky a čtvrtky. Častým cílem českých letounů jsou zejména v letních měsících přímořské oblasti Itálie a Chorvatska. Za mořem a sluncem se bude létat i v roce 2023, tentokrát s Čedokem na Rhodos a do Antalye.  Do nového roku  přejeme hladké starty, lety bez turbulencí a šťastné návraty.