Dne 26. června 2020 byla mezi statutárním městem České Budějovice a Jihočeským krajem uzavřena Smlouva o úplatném převodu akcií, kterou město převedlo za úplatu akcie společnosti Jihočeské letiště a.s., které k uvedenému datu vlastnilo. Kraj se zavázal garantovat městu jedno místo v dozorčí radě společnosti. Rada města na svém jednání 14. prosince 2020 navrhla do funkce člena dozorčí rady primátora Jiřího Svobodu. „Místo v dozorčí radě letiště je důležité, protože zástupce města tak bude u dalšího řešení budoucnosti akciové společnosti, která může do určité míry ovlivnit život v jihočeské metropoli,“ říká primátor.