Vzhledem k potřebě zajistit bezpečný letecký provoz klade Jihočeské letiště České Budějovice a.s. zvýšené požadavky na firmy, s kterými spolupracuje. Tyto požadavky se týkají dodržování zásad BOZP, PO a ochrany životního prostředí. Externí firmy se s dokumentem obsahujícím konkrétní výčet požadavků, včetně rizik, mohou seznámit na těchto webových stránkách: O Letišti_Bezpečnost_BOZP, PO.