Společnost Jihočeské letiště České Budějovice na svých webových stránkách nově zveřejnila přehled pozemků umístěných v ochranném hlukovém pásmu letiště a jejich hlukové zatížení. Tyto informace mohou vydatně pomoci stavebníkům, kteří chtějí v okolí letiště realizovat své stavební záměry. Dlužno dodat, že už sedmým rokem Jihočeský kraj finančně kompenzuje obce, které jsou zasaženy ochranným hlukovým pásmem Letiště České Budějovice. Nejde jen o hluk z provozu letiště, ale také o omezení, kterými blízkost letiště ovlivňuje stavební rozvoj okolních obcí. Veškeré potřebné informace najdete na těchto webových stránkách v sekci O letišti /Ochranné hlukové pásmo.