Letiště na této mapě nehledejte, díváte se totiž na mapu starou 200 let. Na Geoportálu Jihočeského kraje najdete tzv. povinné otisky stabilního katastru, které tvoří podrobnou katastrální mapu z let 1824–1843. Výstup v podobě bezešvé a prostorově určené mapy je přístupný široké, laické i odborné veřejnosti. V nové mapové aplikaci uvidíte, jak vypadal náš kraj před budováním Vltavské kaskády, přehrad či před vysídlením pohraničních oblastí. Jedná se o kopii originální katastrální mapy v měřítku 1 : 2 880, která zachycuje jedinečný stav území z období před téměř 200 lety. Název „císařské otisky“ je odvozen od ukládání kolorovaných mapových listů do císařského archivu ve Vídni. Všechny názvy sídel jsou v němčině, proto je mapa doplněna i českými popisky.

Odkazy:

Císařské otisky stabilního katastru v Jihočeském kraji

Geoportál Jihočeského kraje