Z důvodu údržby leteckých pozemních zařízení, kterou bude zajišťovat externí firma, bude v úterý 18.10. 2022 mimořádně posunuta provozní doba Letiště České Budějovice. Zahájení provozu bude posunuto o cca 1,5 hod.  Předpokládáme ukončení prací na leteckých provozních zařízení do 9:30 hod místního času.  Děkujeme za pochopení.