Ve středu 11.05. od 10:00 do 12:00 hod místního času bude omezen provoz letiště, aby mohly být provedeny nutné  práce na leteckém pozemním zařízení systému METSYS – AWOS Vaisala. Důvodem je plánovaná kalibrace a výměna senzorů měřících veličiny tlak, teplotu – vlhkost a vítr. Po výměně senzorů a zprovoznění systému bude obnoven co nejdříve provoz letiště. Práce na LPZ bude zajišťovat kvalifikovaný pracovník z ČHMÚ.  Děkujeme všem za pochopení a spolupráci.