Na webu zdopravy.cz se objevil článek s názvem Provoz na letišti České Budějovice si vyžádá vykácení lesa“. Tento článek může vyvolat dojem, že k zahájení provozu letiště v Českých Budějovicích v roce 2023 musí nyní dojít dočasnému omezení plnění funkce lesa, resp. ke smýcení části lesního porostu. Tato zpráva je však svým vyzněním zavádějící.

O nutném smýcení části lesa vědělo předchozí vedení společnosti i Jihočeského kraje dlouhou dobu, nicméně k tomuto kroku v minulosti nepřistoupilo. Vzhledem k tomu, že nyní došlo k velmi rychlému vývoji v otázce rozlétání letiště díky spolupráci Jihočeského kraje, Ministerstva dopravy a Řízení letového provozu, je nutné tuto problematiku vyřešit zejména s ohledem na budoucí rozšiřování provozu letiště.

Jihočeský kraj a jeho společnost v současné době činí všechny nezbytné kroky k zahájení provozu letiště, toto řízení o dočasném omezení plnění funkce lesa nemá žádnou přímou souvislost se zahájením provozu na letišti v roce 2023. Zahájení provozu v letošním roce je zcela nezávislé na tomto řízení a nikterak neohrožuje ani neomezuje současné plánované lety, které bude zajišťovat společnost Čedok a.s. Letiště je na provoz připraveno a splňuje všechny bezpečnostní a legislativní standardy k zahájení letového provozu.

Záměr kraje a společnosti k dočasnému omezení plnění funkce lesa směřuje k budoucímu dalšímu rozvoji provozu na letišti tak, aby sloužilo k plánované charterové, linkové i cargo přepravě a zvýšilo komfort pro přistání a vzlet dopravních letadel. K tomu, aby byl tento záměr a rozšíření v budoucnu reálný, je nutné, aby došlo k rozšíření vzletového a přistávacího koridoru. Podmínky k rozšíření tohoto provozu vycházejí mimo jiné z dokumentů, které byly v minulosti vydány k modernizaci letiště České Budějovice příslušnými certifikačními autoritami.