Největším investičním akcím Jihočeského kraje   v oblasti dopravní infrastruktury patří v letošním roce výstavba tak zvané Jižní tangenty v Českých Budějovicích. Téměř tříkilometrovou komunikaci postaví za 845 milionů korun společnosti Colas a FIRESTA-Fišer. Stavba začne letos a skončí v roce 2023. Konkrétně se jedná o západní větev Jižní tangenty, která má propojit nynější silnici I/3 s nově budovanou dálnicí D3. Začínat bude v lokalitě mezi Planou a Včelnou, na dálnici se napojí v křižovatce Roudné. Propojení hlavního tahu z Českých Budějovic na Český Krumlov s dálnicí má výrazně ulevit již velmi přetížené dopravě v krajské metropoli. Jižní tangenta má být krajskou silnicí II. třídy, na silnici II. třídy se změní i dnešní silnice I/3. Tangenta napojí novou dálnici na Letiště České Budějovice, v jehož areálu chce Jihočeský kraj mimo jiné vybudovat i servisní centrum pro kamionovou dopravu.

Vybráno z Krajských novin