Každé letiště na světě má od Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) přiděleno jednoznačné čtyřmístné označení, tzv. kód letiště. Tyto kódy se používají ve veškeré oficiální dokumentaci, komunikaci, leteckých mapách apod. Kód letiště podle ICAO má systematickou strukturu: čtyřmístné označení je ve tvaru SSLL, kde SS je označení státu a LL je označení letiště v daném státu.  Letiště České Budějovice má přidělený ICAO kód LKCS. IATA kódy se používají pro označení letišť v letových řádech aerolinek, rezervačních systémech, označení zavazadel apod. Tyto kódy přiděluje Mezinárodní asociace leteckých dopravců, nemají žádnou strukturu a nejsou tedy přidělovány nijak systematicky, nicméně se snahou co nejvíce korespondovat s názvem daného letiště.

Tak tedy Letiště České Budějovice: ICAO: LKCS a nově IATA: JCL

foto Václav Soukup