Do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které Jihočeský kraj zřídil na Letišti České Budějovice, hned v prvních hodinách od jeho spuštění zamířily stovky občanů Ukrajiny. Potřebné pravidelné spojení mezi českobudějovickým letištěm a centrem města od 4. března zajistí Město České Budějovice ve spolupráci s Dopravním podnikem města České Budějovice. Od nádraží odjede směrem na letiště každou hodinu od 7 do 19 hodin. Plánek s vyznačeným nástupním místem i plánovanými odjezdy autobusu bude k dispozici u výstupů z nádražní haly, na autobusovém nádraží v DOC Mercury nebo na webových stránkách Centra pomoci Ukrajincům, dále také na stránkách města České Budějovice i Dopravního podniku.