V úterý 23.srpna 2022 zemřel ve věku 54 let pan Jiří Klása. Dlouholetý člen představenstva společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. pomáhal v začátcích budování letiště a byl po celou dobu fungování společnosti velkou oporou. Je nám velmi líto, že Jiří Klása už nemůže být na startu nové éry letiště, o níž se valnou měrou zasloužil.

Čest jeho památce.