Stanoviště poskytování informací (RADIO)

Kmitočtový kanál
135,930

Kontakt
+420 386 325 339

+420 725 036 721

LKCS VFR příručka
CZ zde

Ais View ŘLP
CZ zde

Letecká informační služba AIS
CZ zde

METEO
Na letišti LKCS není zřízena LMS.
Na vyžádání stanoviště poskytování informací poskytuje meteorologické informace na letišti.
ČHMÚ OLM pracoviště letecké meteorologické služby Praha, tel.: +420 220 372 143