Stanoviště AFIS

Kmitočtový kanál
135,930

Kontakt
+420 386 325 339

+420 725 036 721

LKCS VFR příručka
CZ zde

Ais View ŘLP
CZ zde

Letecká informační služba AIS
CZ zde

METEO
Letiště provozuje automatickou meteorologickou stanici. Vydává zprávy METAR (AUTO).
Na vyžádání stanoviště AFIS poskytuje meteorologické informace na letišti.
ČHMÚ OLM pracoviště letecké meteorologické služby Praha, tel.: +420 220 372 143