Vítejte na Letišti České Budějovice

Letiště se nachází 6 km jižně od Českých Budějovic u obce Planá. Přístup je značen orientačními dopravními značkami „LETIŠTĚ“. Označení „TERMINÁL“ a „PARKOVIŠTĚ“ je zřejmé ihned při vjezdu do areálu, stejně tak přesně navádí dopravní značení.

Kiss and GO zóna: pro vyložení zavazadel, výstup cestujících využijte krátkodobé parkování před TERMINÁLEM.

Parkování zdarma: pro dlouhodobé parkování je určeno parkoviště za budovou ředitelství – opět dle dopravního značení.

Při vstupu do veřejné části TERMINÁLU se cestující řídí informačními tabulemi a pokyny personálu letiště.

Poskytujeme pasové a celní odbavení, které je nutno předem objednat.

Zajistíme odbavení osob se zdravotním omezením/sníženou pohyblivostí.

Dle požadavku jsme schopni zabezpečit detekční kontroly a SRA.

Handling:
tel.:+420 725 502 738
e-mail:handling@airport-cb.cz