Informace pro cestující v mezinárodní letecké přepravě

Více informací naleznete na stránkách Celní správy (zde), informace týkající se přímo Letiště České Budějovice klikněte zde

Přílet ze země mimo EU

Pro dovoz zboží ze zemí, které nejsou členu EU, platí množstevní limity pro následující kategorie:

 • zboží dovážené příležitostně k osobní spotřebě nebo spotřebě příjemce nebo cestujícího a členů jeho domácnosti nebo jako dar
 • tabákové výrobky
 • alkoholické nápoje
 • léky

Omezení při dovozu podle zvláštních předpisů platí pro:

 • veterinární zboží a zvířata
 • úmluva o ochraně ohrožených živočichů a rostlin CITIES
 • zbraně, střelivo a výbušniny
 • návykové látky
 • rostlinný materiál a zboží rostlinného původu
 • finanční prostředky

Více informací naleznete na stránkách Celní správy klikněte zde

Přílet ze země EU

Pro dovoz zboží ze zemí EU platí množstevní limity při dovozu vybraného zboží (osvobozené od spotřební daně):

 • tabák tabákové výrobky
 • alkohol a alkoholické nápoje

Omezení při dovozu platí pro:

 • návykové látky
 • cestování se zvířaty v zájmovém chovu do ČR z ostatních členských států
 • úmluva o ochraně ohrožených živočichů a rostlin CITES

Více informací naleznete na stránkách Celní správy klikněte zde

Odlet do země mimo EU (třetí země)

Více informací naleznete na stránkách Celní správy klikněte zde

Odlet do země EU

Více informací naleznete na stránkách Celní správy klikněte zde