Informace pro cestující v mezinárodní letecké přepravě

Více informací naleznete na stránkách Celní správy, informace týkající se přímo Letiště České Budějovice

Přílet ze země mimo EU

Pro dovoz zboží ze zemí mimo EU platí množstevní limity pro následující kategorie:

 • zboží dovážené příležitostně k osobní spotřebě nebo spotřebě příjemce nebo cestujícího a členů jeho domácnosti nebo jako dar
 • tabákové výrobky
 • alkoholické nápoje
 • léky

Omezení při dovozu podle zvláštních předpisů platí pro:

 • veterinární zboží a zvířata
 • rostliny a živočichy viz Úmluva o ochraně ohrožených živočichů a rostlin CITES
 • zbraně, střelivo a výbušniny
 • návykové látky
 • rostlinný materiál a zboží rostlinného původu
 • finanční prostředky

Více informací naleznete na stránkách Celní správy

Přílet ze země EU

Pro dovoz vybraného zboží ze zemí EU platí množstevní limity (osvobozené od spotřební daně) pro:

 • tabák tabákové výrobky
 • alkohol a alkoholické nápoje

Omezení při dovozu platí pro:

 • návykové látky
 • cestování se zvířaty v zájmovém chovu do ČR z ostatních členských států
 • rostliny a živočichy viz Úmluva o ochraně ohrožených živočichů a rostlin CITES

Více informací naleznete na stránkách Celní správy

Odlet do země mimo EU (třetí země)

Více informací naleznete na stránkách Celní správy

Odlet do země EU

Více informací naleznete na stránkách Celní správy