Nenechte to být 

Vytvářejte bezpečné a příjemné prostředí na pracovišti. Skrz NNTB může kdokoliv v organizaci anonymně oznámit jakýkoli problém nebo dát podnět ke zlepšení stávající situace.

Odeslání upozornění

Přes webové stránky

 1. Jděte na www.nntb.cz.
 2. Klikněte na Chci něco oznámit.
 3. Ve výběru zvolte organizaci
 4. Zadejte přístupový kód Vaší organizace: 56httw9jj9
 5. Vyberte kategorii upozornění a doplňte více informací, případně přiložte přílohy. Pokud má Vaše organizace vícero poboček, zvolte tu, které se upozornění týká.
 1. Rozhodněte se, zda upozornění odešlete anonymně, nebo uvedete své jméno.
 2. Klikněte na Odeslat.
  • Vaše upozornění obdrží pověřená osoba ve Vaší organizaci, která se jím bude zabývat a situaci řešit. 
 1. Po odeslání si uložte vygenerovaný klíč k upozornění, abyste se k němu mohli kdykoliv vrátit.
 1. Po kliknutí na Zkontrolovat upozornění můžete doplnit cokoliv dalšího, sledovat stav vašeho upozornění a komunikovat s řešitelem.

Přes mobilní aplikaci

 1. Stáhněte si aplikaci Nenech to být z Google Play či App store.
 2. Následně již pokračujte podle bodů 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 výše.

Sledování stavu upozornění

 1. Běžte na www.nntb.cz
 2. Klikněte v menu na Zkontrolovat oznámení.
 3. Ve výběru zvolte organizaci
 4. Zadejte přístupový kód Vaší organizace: 
 5. Klikněte na Zkontrolovat upozornění
 6. Zadejte klíč k upozornění, který Vám byl vygenerován po jeho odeslání.
 7. Sledujte stav vašeho upozornění, připište více informací, nebo se na cokoliv zeptejte řešitele, který se jím zabývá.

Často kladené otázky

Upozornění posíláme organizací pověřeným osobám, které se mohou podobnými problémy zabývat. Může jít například o personálního manažera či přímo vedení organizace. Nikdo z organizace nezjistí, kdo a z jakého zařízení upozornění odeslal.

NNTB nemá k upozorněním přístup a nemůžeme je přečíst. Všechna upozornění jsou šifrována na cestě k příjemci.

Pro odesílatele upozornění je NNTB v případě správného použití (nepřihlašuje se z firemní sítě…) anonymní a pokud autor neuvede své jméno, nikdo se ho nedozví. Jména, která v upozornění uvedená jsou, se dostanou k osobě zvolené organizací, která se má podobnými případy zabývat. Ani ta se však nedozví, kdo a z jakého zařízení upozornění odeslal. Vše je maximálně chráněno.

Klíč k vašemu upozornění nejde kvůli silnému zabezpečení nijak obnovit. Můžete odeslat upozornění nové a komunikovat s řešitelem skrz něj.

Děkujeme, že to nenecháváte být!
www.nntb.cz