Politika kvality společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Primárním předmětem činnosti společnosti je poskytování letové navigační služby a provozování Letiště České Budějovice (LKCS). Management společnosti JLČB a.s. v souladu se svojí vizí, posláním a strategií uplatňuje principy neustálého zvyšování kvality poskytovaných služeb s cílem dosahovat optimální úrovně spokojenosti zákazníků (letečtí provozovatelé, cestující) a loajality obchodních partnerů (dodavatelé služeb). 

Odpovědný vedoucí společnosti JLČB a.s. si je vědom významu kvality v oblasti civilního letectví, a proto vyhlašuje následující politiku kvality:

  • poskytovat služby takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a očekávání zákazníků a zároveň i dozorových orgánů;
  • zajistit neustálé udržování a zvyšování kvalifikací všech zaměstnanců podílejících se na poskytování služeb společnosti;
  • reagovat na podněty a připomínky zákazníků a dozorových orgánů s cílem včas řešit případné nedostatky;
  • vytvářet příznivé sociální klima při komunikaci a jednání jak se zákazníky, tak se zástupci dozorových orgánů.
  • zajistit nepřetržitý soulad s příslušnými legislativními požadavky.

Vedení společnosti JLČB a.s. očekává plnou angažovanost každého zaměstnance v rámci jeho působnosti při dodržování zásad managementu řízení kvality a zavazuje se podporovat všechny relevantní aktivity a zajistit adekvátní zdroje pro plnění politiky kvality (lidské, finanční, technické).

Ing. Robert Kala
Náměstek a člen představenstva

České Budějovice 13. 2. 2020

Originál ke stažení pdf:

Politika kvality společnosti JLČB