Ochrana informačních technologií

Společnost Jihočeské letiště České Budějovice a. s., která je provozovatelem největšího mezinárodního letiště v jižních Čechách, si je vědoma toho, že nezbytnou součástí zajištění bezpečí cestujících, zaměstnanců a návštěvníků Letiště České Budějovice je i ochrana informačních technologií. Snahou Jihočeského letiště České Budějovice a. s. je dosažení co nejvyšší úrovně kybernetické bezpečnosti. Cílem informační bezpečnosti je ochrana informací a majetku před krádeží, korupcí nebo přírodní katastrofou, přičemž informace a majetek musí zůstat přístupné a produktivní jeho předpokládaným uživatelům.

Z toho vyplývá, že nejde jen o technická zabezpečení, ale také o celkové zavedení standardů kybernetické bezpečnosti a přesné dodržování pracovních postupů. Standardy kybernetické bezpečnosti byly vytvořeny relativně nedávno, neboť teprve v posledních letech přibývá citlivých informací uložených v počítačích, které jsou připojeny k Internetu.

Jihočeské letiště České Budějovice a. s. zajišťuje efektivní kybernetickou bezpečnost v rozsahu právních, organizačních, technických a vzdělávacích prostředků k ochraně informací v kybernetickém prostoru. Kybernetická bezpečnost zahrnuje především preventivní opatření a opatření reaktivního charakteru vůči napadeným subjektům v případě kybernetických incidentů.

Kybernetická obrana jako součást zajištění bezpečnosti ČR, zahrnuje úzce specializované činnosti aktivní povahy směřující k obraně státu, tj. zajištění ochrany před závažným napadením, které již nelze zvládat běžnými prostředky kybernetické bezpečnosti.

V oblasti kybernetické bezpečnosti disponuje Jihočeské letiště České Budějovice a. s. kvalifikovanými odborníky, kteří zajišťují maximální úroveň ochrany služeb či systémů před kybernetickými útoky a jejich následky.