Přejít k hlavnímu obsahu
Letadlo

Jihočeští celníci na letišti zaznamenali opakovaně cigarety z Turecka nad limitem 200 ks na osobu

Se zahájením ostrého provozu Jihočeského letiště České Budějovice získali příslušníci Celního úřadu pro Jihočeský kraj nové kompetence zejména v souvislosti s celním odbavením cestujících. V průběhu prvních týdnů zaznamenali ve třech případech dovoz nadlimitního množství cigaret z turecké Antalye, přičemž se vždy jednalo o nejméně 1 karton cigaret nad limitem pro vlastní spotřebu. Limit činí 200 ks cigaret (1 karton) pro osobu starší 18 let.

V případě nadlimitního dovozu cigaret pro vlastní spotřebu celní úřad vyměří jak clo, tak spotřební daň (SPD) a daň z přidané hodnoty (DPH). Celní sazba přitom činí 57,6 %, SPD se vypočítává jako součin procentní části sazby daně, ceny pro konečného spotřebitele a počtu kusů. Procentní část činí v letošním roce 30 % ceny pro konečného spotřebitele a vychází z aktuálních cenových věstníků Ministerstva financí ČR pro jednotlivé druhy a značky cigaret. Sazba DPH činí obvyklých 21 %.

Například karton cigaret zn. Marlboro RED (200 ks cigaret) v Turecku přepočtem na aktuální kurz stojí cca 820 Kč. Celní poplatky, které celní úřad vyměří při celním odbavení po příletu, vychází na cca 1 780,- Kč, přičemž clo činí 473,- Kč, SPD 856,- Kč a DPH 452,- Kč. Cena za 1 karton cigaret tak po celním projednání vyjde na cca 2 600,- Kč.

Přestože pracovníci celního úřadu již před odletem do destinace mimo území Evropské Unie upozorňují na množstevní limity, cestující si při nákupu neuvědomili, že v případě nadlimitního dovozu této komodity budou platit tak vysokou částku.

Při dovozu vyššího množství tabákových výrobků, které by mohlo svědčit o obchodním záměru se cestující rovněž vystavuje nebezpečí, že mu budou tabákové výrobky zabaveny a případ bude řešen ve správním řízení, případně jako trestný čin.

Celní úřad pro Jihočeský kraj tak znovu připomíná, že Turecko není členskou zemí Evropské Unie, tudíž jsou zde stanoveny při dovozu zboží podléhajícího spotřební dani přísnější limity, než při dovozu z unijních destinací (v případě budějovického letiště z Řecka) – viz následující odkaz:

Důležité informace pro cestující z českobudějovického letiště | Celní správa ČR (celnisprava.cz)