Vážení zákazníci!
  Usilujeme o poskytování služeb vysoké kvality, proto Vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který je pro nás zpětnou vazbou. Nemusíte
  vyplňovat všechny údaje, ale čím přesnější hodnocení nám poskytnete, tím lépe budeme schopni vyhodnotit případné nedostatky a aplikovat
  nápravná či preventivní opatření. Vaše názory jsou pro nás podkladem pro neustálé zlepšování.
  Děkujeme.

  Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
  Pro své hodnocení použijte prosím stupnici od 1 do 3:
  1 = velmi spokojen.
  2 = spokojen.
  3 = nespokojen.
  Hodnocení 0 použijte v případě, že daný bod nelze z Vaší strany zhodnotit.

  Otázky

  Jak jste byli spokojeni s komunikací při objednávání služeb?
  Jak jste byli spokojeni s rychlostí a řešením Vašich specifických požadavků?
  Jak jste byli spokojeni s komunikací s dispečery AFIS?
  Jak jste spokojeni s dostupností informací o našich službách?
  Jak jste spokojeni se zázemím pro posádky?
  Jak jste spokojeni s odbornou a profesionální stránkou našich pracovníků?
  Jak jste byli spokojeni s reakcí a řešením Vašich připomínek, popř. stížností či reklamace?