V levé základní liště těchto webových stránek naleznete nově uloženou prezentaci pod názvem:

Úprava zkušebního provozu na letišti LKCS, která objasňuje stávající platná pravidla provozu. Doporučujeme všem leteckým klientům k podrobnému seznámení.