Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Směnárna na letišti

16.7.2008

Letiště České Budějovice nově získalo koncesi na provozování směnárenské činnosti, která se týká nákupu EUR. Pro klienty to v praxi znamená, že mohou nejen platit za služby poskytované na letišti platební kartou, ale mohou využít možnosti hradit částku přímo eury v hotovosti, případně   také provést směnu eur za české koruny.

Rádi bychom upozornili na to, že není zatím možné platit cestovními šeky.

Letiště České Budějovice rozšiřuje služby klientům

10.7.2008

Horkou kávou, ale i chladivým studeným nápojem se mohou klienti nově osvěžit přímo v areálu letiště. Automat firmy Delikomat,který nabízí několik druhů kávy, čaj, či řadu studených nápojů je k dispozici v „malém terminálu“ – tedy v odbavovací budově na střední stojánce.

Statistiky dokazují, že zájem o Letiště České Budějovice prudce stoupá

3.7.2008

V průběhu prvního pololetí letošního roku jsme zaznamenali rekordních 6184 pohybů, což o dvě stovky převyšuje statistický údaj z celého minulého roku. Také 80 mezinárodních pohybů dokazuje, že Letiště České Budějovice se stává populárním cílem sportovních, rekreačních ale i obchodních letů.

Letiště České Budějovice se představilo poslancům

23.6.2008
  

V pátek 20. 6. se na Letišti České Budějovice uskutečnilo zasedání Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Tématem jednání byl význam Jihočeského letiště České Budějovice pro Jihočeský region a perspektivy jeho rozvoje.

Detail »

Senoseč na letišti

12.6.2008
 

Senoseč na letišti je v plném proudu. Ve zhruba 200 hektarovém areálu Letiště České Budějovice je sedmdesát procent nezpevněné travnaté plochy, kterou je třeba pravidelně udržovat. Více než polovinu, zvláště v okolí vzletové a pojížděcí dráhy, seče Zemědělské družstvo Planá. O zbylou část se zaměstnanci letiště musejí postarat vlastními silami, ovšem za vydatné pomoci techniky, traktorů a mulčovačů. Nejobtížněji se udržují místa, kde spíše než technika pomůže zručnost a trpělivost, příkladem může být sečení kolem dopravního a letištního značení. Tráva se na letišti seče podle počasí, nejčastěji 3x až 4x do roka.

 

CHCIWWWSTRANKY.CZ