Současný stav – letiště otevřeno od 06:00 – 18:00 hod UTC pro lety VFR den / noc pouze pro letadla kat. 1B do max. rozpětí 23,9 m.

Mimo provozní dobu letiště pouze na požadavek Po – PÁ 24 hod dopředu, SO-NE + svátky 48 hod dopředu.

Pro noční provoz pro pojíždění použitelná pouze pojezdová dráha B (TWY B) a odbavovací plocha střed (APP M),(viz informace v příručce VFR česká republika, NOTAM, VFR-SUP)

Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Pamětní deska pro Milana Malého

10.11.2015

11.11.2015 bude odhalena pamětní deska plukovníku Milanu Malému. Slavnostní akt se uskuteční u příležitosti Dne veteránů v 11.00 hodin na Letišti České Budějovice.

Pamětní deska plukovníku Milanu Malému je umístěna na stěně memoriálního památníku Letiště České Budějovice vedle pamětních desek připomínajících 312.Sq RAF, výcvik izraelských pilotů v roce 1948 a 1. Zvolenský stíhací letecký pluk. Iniciátorem zhotovení desky je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Regionální letecko-historická společnost při Jihočeském muzeu a Vojenská letecká historická společnost v Českých Budějovicích, financována je z prostředků Jihočeského kraje. Desku vyrobila firma A-grafika, s. r. o., České Budějovice.
 

Detail »

Utajený koncert na Letišti České Budějovice

9.11.2015
V pátek 6. listopadu se více jak dvě stovky hudebních nadšenců rozhodly vypravit za dobrodružstvím a za zážitkem. Beethovenova Osudová symfonie a Egmont v podání orchestru Jihočeského divadla v hangáru letecké záchranné služby - skvělý nápad Jihočeského divadla, jak přilákat k vážné hudbě, opepřit ji tajemstvím a zahrát ji v neobvyklých prostorech. Jsme moc rádi, že se první ze série utajených koncertů konal právě na našem letišti.
 
 
 
 

 

Na letišti o Letišti České Budějovice

3.11.2015

U jednoho stolu se na začátku listopadu poprvé sešli ti, kteří významně ovlivňují budoucí podobu Letiště České Budějovice: hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola spolu s náměstkem Jiřím Slívou, ředitel Úřadu pro civilní letectví Josef Rada, generální ředitel státního podniku Řízení letového provozu Jan Klas a v roli hostitelské ředitel letiště Ladislav Ondřich. Ústředním tématem jednání byly otázky uvedení Letiště České Budějovice do provozu a jeho zařazení mezi ostatní česká mezinárodní letiště. Hejtman Jiří Zimola představil projekt modernizace Letiště České Budějovice jako největší jihočeský investiční projekt s významným strategickým dopadem pro region. Požádal přítomné o vzájemnou spolupráci, která by vedla ke zdárnému zprovoznění letiště. Dlužno dodat, že i pro Úřad pro civilní letectví je toto výzva, neboť certifikace letiště v takovém rozsahu, jako je očekáván v případě Letiště České Budějovice, se v České republice už desítky let neuskutečnila. 

O záchrance trochu více, aneb jak se Kryštof na letišti zabydlel…

2.11.2015
Krajské noviny, časopis Jihočeského kraje, vytiskly text, ve kterém se autorka, Jana Bartošová, důkladně zabývá novou základnou letecké záchranné služby na Letišti České Budějovice. A protože je to článek zajímavý, dovolujeme si vám ho nabídnout v nezkrácené podobě. Nová letecká základna pro vrtulník začala oficiálně sloužit Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje. Stanoviště vyrostlo v těsném sousedství letiště v Plané a náklady na jeho vybudování ve výši 58 milionů Kč hradil zřizovatel záchranné služby, tedy Jihočeský kraj."Z pohledu do historie letecké záchranné služby můžeme říci, že se Kryštof 13 vrací do svého rodného hnízda. Právě zde, v té době ještě na vojenském letišti, 1. května 1991 zahájila oficiálně provoz LZS České Budějovice. Společně s Armádou České republiky jsme na Plané sloužili další čtyři roky. V lednu 1995, poté co provozování vrtulníku LZS převzala soukromá firma HELICOPTER, s.r.o., se základna LZS přestěhovala na letiště Hosín," vysvětluje mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petra Kafková. Z Hosína pak létal záchranářský vrtulník dalších dvacet let. "V prosinci 2003, po devíti letech spolupráce, jsme se rozloučili s firmou HELICOPTER, s.r.o. Od 1. ledna 2004, na základě výběrového řízení, dochází ke změně provozovatele. Začíná a doposud trvá naše spolupráce se společností ALFA-HELICOPTER, s.r.o.," dodává Petra Kafková. Postupně s přibývajícími léty začínal být podle jejích slov provoz základny na letišti Hosín nevýhodný a stav byl výhledově neudržitelný. Budovy, ve kterých byla LZS umístěna, byly dlouhodobě bez údržby a investic. Protože provozovatel vrtulníku i ZZS JčK byli pouze nájemci, investice do cizího majetku nemohli provádět. A nejen to. Důvodů přesunu letecké záchranné služby z letiště Hosín na pozemek v těsné blízkosti Letiště České Budějovice byla celá řada, počínaje nevyhovujícím technickým stavem budov, přes složité vlastnické vztahy, obtížně zajistitelné bezpečnostní opatření, až po ekonomické aspekty.
 

Detail »

Letiště České Budějovice a Bunte Steine

26.10.2015

Vše souvisí se vším, aneb po roce zase Bunte Steine ve Frymburku. V rámci programu Geomed, který se zaměřuje na geologické, geografické a medicínské souvislosti, se účastníci letošní konference pokoušeli najít spojitosti mezi krásnou jihočeskou přírodou, která lidem naděluje celou řadu produktů oplývajících léčivými účinky, cestovním ruchem a jihočeskou pohostinností. Však také podtitulkem celého rokování je už tradičně motto Proč, jak a kudy do Jižních Čech. Je nabíledni, že Letiště České Budějovice je důstojnou vstupní branou do regionu, a tak všichni zúčastnění náležitě ocenili posun v modernizaci a výstavbě, který umožní brzké zahájení veřejného provozu. Záštitu nad polipenským rokováním převzal hejtman Jihočečskéjho kraje Jiří Zimola, který i přes náročný program našel čas se krátce s účastníky pozdravit. 

Vyrobil FT Sun FT Sun