Přiblížení a přistání na dráhu RWY 09 a vzlet z dráhy RWY 27 je povolen pro provoz cat. 2C
Přiblížení a přistání na dráhu RWY 27 a vzlet z dráhy RWY 09 je povolen pro provoz cat. 4C


Změna provozní doby letiště v období od 18.06. do 16.08.2020 Po - St 8:00 – 20:00, Čt – Ne 8:00 – 21:30.

Do 05.09.2020 je na letišti LKCS v provozní době AD zajištěno pasové odbavení letadel pro lety mimo Schengenský prostor bez nutnosti zasílání požadavku předem.

Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Novinky letecké sezony 2010

15.4.2010
Do nové letecké sezony vstupuje Letiště České Budějovice s dárkem pro provozovatele leteckých škol. Od 15.dubna bude poskytnuta výcvikovým letům 40ti procentní sleva na přistávacím poplatku. Platí to pro ty provozovatele leteckých škol, kteří nemají Letiště České Budějovice jako domovský přístav. V současné době má v areálu letiště „domovské právo“ 35 letadel, jedná se zejména o sportovní či ultralehké stroje, tři letečtí nájemci mají licenci, jež je opravňuje provozovat leteckou školu.

Zasedal Letištní výbor pro bezpečnost

7.4. 2010

Vyhodnocení bezpečnostních rizik a otázek bezproblémového fungování letiště bylo hlavním tématem zasedání Letištního výboru pro bezpečnost. Ve výboru zasedají zástupci ozbrojených složek, Policie České republiky, Cizinecké policie, ale i záchranné služby, tedy ti kteří se, tak či onak, podílejí na dodržování zásad „ safety and security.“  Frekvence zasedání Letištního výboru pro bezpečnost je dána zákonem, schází se pravidelně jednou za čtvrt roku.

 

Nový náměstek ředitele pro provoz

1.4.2010
Od 1. 4. 2010 se náměstkem ředitele pro provoz stává Rostislav Mach, který doposud působil ve funkci vedoucího provozního střediska. V gesci nového náměstka ředitele bude i nadále provozní středisko a ze své pozice bude nadřízeným i pro Letištní hasičský záchranný sbor. Rostislav Mach se k letadlům dostal už během studií, která absolvoval pro podnik Let Kunovice, kde se například vyrábějí L-410.  Pracoval dlouhou dobu v armádě, má zkušenosti ze zahraničních misí, byl profesionálním hasičem a patří k 12ti statečným, kteří nastoupili jako první zaměstnanci do nově vzniklé společnosti Jihočeské letiště České Budějovice. „ Rád bych pokračoval v tom, co už dlouhou dobu dělám, chtěl bych vybudovat tým, který dopomůže k tomu, aby se Letiště České Budějovice zařadilo mezi standardní letecké přístavy v Evropě,“ říká nový náměstek ředitele pro provoz Rostislav Mach.

 

Smlouva o dodávce hasičského speciálu podepsána

30.3.2010
 

Ředitel společnosti Jihočeské letiště České Budějovice Ing. Ladislav Ondřich dnes podepsal smlouvu s jednatelem společnosti SAP s.r.o. Ing Karlem Pospíšilem na dodávku hasičského speciálu. Vozidlo, které bude stát přes 22 milionů korun, pořizuje letiště s pomocí evropských strukturálních fondů, konkrétně 85ti procenty přispěje Regionální operační program Jihozápad. Firma SAP se smluvně zavázala, že vozidlo dodá do 220 dnů od podpisu smlouvy. Technické vybavení Letiště České Budějovice tak získá ještě letos významnou posilu v podobě hasičského speciálu.

 

Školení zaměstnanců společnosti

19.3.2010

18. a 19.3. se uskutečnilo školení zaměstnanců společnosti Jihočeské letiště České Budějovice. Pracovníci ze všech středisek se seznámili s výsledky, jichž společnost dosáhla v uplynulém roce, stejně tak i s plány pro rok 2010. Součástí školení byly i okruhy týkající se bezpečnosti práce, informace o změnách  v organizační  struktuře a souhrn novinek ve směrnicích, zajišťujících chod společnosti.

 

 

 

Vyrobil FT Sun FT Sun