Současný stav – letiště otevřeno od 06:00 – 18:00 hod UTC pro lety VFR den / noc pouze pro letadla kat. 1B do max. rozpětí 23,9 m.

Mimo provozní dobu letiště pouze na požadavek Po – PÁ 24 hod dopředu, SO-NE + svátky 48 hod dopředu.

Pro noční provoz pro pojíždění použitelná pouze pojezdová dráha B (TWY B) a odbavovací plocha střed (APP M),(viz informace v příručce VFR česká republika, NOTAM, VFR-SUP)

Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Letiště České Budějovice na semináři ECAC ve Varšavě.

19.4. 2010
Na semináři zaměřeném na zajištění bezpečnosti a ochrany civilního letectví před protiprávními činy, který ve dnech 13. a 14. dubna pořádala Evropská konference civilního letectví (ECAC) ve Varšavě, mělo své zastoupení také Letiště České Budějovice. „Měli jsme možnost seznámit se s novými pravidly letecké dopravy v oblasti přepravy cestujících i nákladu, velmi přínosná je pro nás také výměna praktických zkušeností s kolegy z jiných evropských letišť,“ říká Ing Klára Anderlová, jedna z účastnic semináře. „Byla to naše první mezinárodní akce tohoto druhu, kontakty a zkušenosti, které se nám zde podařilo získat, jsou bezesporu užitečné pro naši další činnost v oblasti bezpečnosti,“ doplňuje další z účastníků, Ing. Gustav Sysel. Dodejme, že oba pracovníci jsou držiteli certifikátu pro instruktory specializovaného bezpečnostního školení.

Napsali o nás

16.4.2010
Zahájení letecké sezony na Letišti České Budějovice zaznamenala také média.  Článek z regionálních stránek Mladé fronty DNES, komentující novinky letošní sezony, včetně plánovaných letů do Chorvatska, si můžete přečíst v nezkrácené podobě. Autorkou textu je Ludmila Mlsová.

Detail »

Novinky letecké sezony 2010

15.4.2010
Do nové letecké sezony vstupuje Letiště České Budějovice s dárkem pro provozovatele leteckých škol. Od 15.dubna bude poskytnuta výcvikovým letům 40ti procentní sleva na přistávacím poplatku. Platí to pro ty provozovatele leteckých škol, kteří nemají Letiště České Budějovice jako domovský přístav. V současné době má v areálu letiště „domovské právo“ 35 letadel, jedná se zejména o sportovní či ultralehké stroje, tři letečtí nájemci mají licenci, jež je opravňuje provozovat leteckou školu.

Zasedal Letištní výbor pro bezpečnost

7.4. 2010

Vyhodnocení bezpečnostních rizik a otázek bezproblémového fungování letiště bylo hlavním tématem zasedání Letištního výboru pro bezpečnost. Ve výboru zasedají zástupci ozbrojených složek, Policie České republiky, Cizinecké policie, ale i záchranné služby, tedy ti kteří se, tak či onak, podílejí na dodržování zásad „ safety and security.“  Frekvence zasedání Letištního výboru pro bezpečnost je dána zákonem, schází se pravidelně jednou za čtvrt roku.

 

Nový náměstek ředitele pro provoz

1.4.2010
Od 1. 4. 2010 se náměstkem ředitele pro provoz stává Rostislav Mach, který doposud působil ve funkci vedoucího provozního střediska. V gesci nového náměstka ředitele bude i nadále provozní středisko a ze své pozice bude nadřízeným i pro Letištní hasičský záchranný sbor. Rostislav Mach se k letadlům dostal už během studií, která absolvoval pro podnik Let Kunovice, kde se například vyrábějí L-410.  Pracoval dlouhou dobu v armádě, má zkušenosti ze zahraničních misí, byl profesionálním hasičem a patří k 12ti statečným, kteří nastoupili jako první zaměstnanci do nově vzniklé společnosti Jihočeské letiště České Budějovice. „ Rád bych pokračoval v tom, co už dlouhou dobu dělám, chtěl bych vybudovat tým, který dopomůže k tomu, aby se Letiště České Budějovice zařadilo mezi standardní letecké přístavy v Evropě,“ říká nový náměstek ředitele pro provoz Rostislav Mach.

 

Vyrobil FT Sun FT Sun