Přiblížení a přistání na dráhu RWY 09 a vzlet z dráhy RWY 27 je povolen pro provoz cat. 2C
Přiblížení a přistání na dráhu RWY 27 a vzlet z dráhy RWY 09 je povolen pro provoz cat. 4C


Do 05.09.2020 je na letišti LKCS v provozní době AD zajištěno pasové odbavení letadel pro lety mimo Schengenský prostor bez nutnosti zasílání požadavku předem.

Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Slavíme 80.výročí Letiště České Budějovice

24.2.2017

Na počátku všeho bývá úmysl, nápad, myšlenka… Vraťme se na počátek roku 1930. Cílem přátel létání bylo vybudování nového letiště u města České Budějovice. Radní města svolili býti garantem celého procesu a 27. února 1930  pověřili AČB zahájit práci na přípravě projektu. Nejvýhodnější podmínky pro výkup pozemků pro letiště se zdály být u obce Planá. Po dlouhotrvajícím jednání s vlastníky byla 31. prosince 1931 koupě uskutečněna. Za 50 hektarů a 86 m2 město zaplatilo 1 414 110 Kčs, muselo však dokoupit ještě zbylé části dotčených pozemků, které sice nebyly potřebné, ale majitelé již o ně nestáli. A jak to bylo dál? Trvalo ale dalších šest let, až do roku 1937, než bylo letiště schopno provozu. O historii letiště pod Kletí se dočtete v knize, kterou chystáme k 8o. výročí Letiště České Budějovice na letošní letní sezonu. Máme se nač těšit.

 

Budějovice info

17.2 2017
Dle požadavků Komise (EU) na rozestup kanálů hlasové komunikace pro jednotné evropské nebe byl zkoordinován kmitočtový kanál BUDĚJOVICE INFO z frekvence 135,925 na kmitočtový kanál 135,930 s šíří kanálu 8,33 kHz.
Z toho důvodu je nutné od 30. března 2017, 00:00 hod. UTC používat výhradně radiostanice s šíří kanálu 8,33 kHz a při komunikací s dispečerem AFIS na LKCS používat kanál 135,930.
 

 

Už jste to viděli?

9.2.2017

Pokud vás zajímá, jak to na letišti funguje, čím se kdo zabývá a jak je vše provázané, pak máte možnost se seznámit se zajímavými lidmi, kteří na letišti dělají zajímavou práci. Chcete vědět, co musí umět řídicí provozních ploch, jak funguje biologická ochrana letiště, co má na starosti provozní technik, jak se cvičí hasiči na záchranu pasažérů a nebo co vše dělá dispečer? Krátké reportáže, které v podzimních měsících natáčela Jihočeská televize, nyní naleznete  na našich webových stránkách v rubrice Videogalerie. 

V reakci na tisk

1.2.2017

Na webových stránkách Jihočeského kraje se objevila tisková zpráva, která reaguje na článek z dnešního deníku Právo. Nabízíme tuto informaci, včetně plného znění textu z Práva.

Z webových stránek Jihočeského kraje:

 Doplnění informací k článku v deníku Právo: Policie prověřuje stamiliónovou investici do budějovického letiště
1.02.2017 
V případě veřejné zakázky Modernizace letiště České Budějovice byly nabídky uchazečů podány 15. listopadu a hodnotící komise se od té doby zabývala jejich podrobným posouzením. V průběhu zadávacího řízení se však objevily určité pochybnosti o tom, jakým způsobem prokázali někteří uchazeči splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, a tak je zadavatel začal důkladně prověřovat, aby při zadání takto významné zakázky nedošlo k žádnému pochybení. V nejbližší době bude svoláno další zasedání hodnotící komise, která by měla doporučit zadavateli výběr nejvhodnější nabídky, popř. jiný postup. 
Policie ČR kontaktovala krajský úřad právě v souvislosti s prověřováním těchto kvalifikačních předpokladů některých firem.
„Policie prověřuje nyní to, co sami prověřujeme, totiž způsob, jakým firmy prokázaly kvalifikaci pro získání této zakázky," upřesňuje náměstek hejtmana Jaromír Slíva. „Některé reference se totiž při vyhodnocování nabídek ukázaly jako pochybné. Proto nyní ve spolupráci s právníky hledáme takový postup a řešení, které bez jakýchkoliv pochyb určí právoplatného vítěze soutěže. Diskusi nad dalšími otázkami pokládám za hru s informacemi a domněnkami, ale to není při podobných velkých zakázkách nijak neobvyklé."
 
 

Detail »

Letiště České Budějovice ve Vídni

19.1.2017

Letiště České Budějovice se spolu s městem České Budějovice, třeboňskými lázněmi, Českým Krumlovem a dalšími jihočeskými lákadly představilo na FERIEN-MESSE WIEN. Jedná se o jeden z nevýznamnějších veletrhů pro dovolenou, cestování a volný čas ve středoevropském regionu. Rakouští sousedé patří  k nejvýznamnějším zahraničním klientům letiště a o jižní Čechy mají velký zájem.

Vyrobil FT Sun FT Sun