Od 01. 04. 2020 provozní doba letiště 08:00 – 20:00 hod, jinak na požadavek předem. Info VFR příručka, web LKCS.

Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

V reakci na tisk

1.2.2017

Na webových stránkách Jihočeského kraje se objevila tisková zpráva, která reaguje na článek z dnešního deníku Právo. Nabízíme tuto informaci, včetně plného znění textu z Práva.

Z webových stránek Jihočeského kraje:

 Doplnění informací k článku v deníku Právo: Policie prověřuje stamiliónovou investici do budějovického letiště
1.02.2017 
V případě veřejné zakázky Modernizace letiště České Budějovice byly nabídky uchazečů podány 15. listopadu a hodnotící komise se od té doby zabývala jejich podrobným posouzením. V průběhu zadávacího řízení se však objevily určité pochybnosti o tom, jakým způsobem prokázali někteří uchazeči splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, a tak je zadavatel začal důkladně prověřovat, aby při zadání takto významné zakázky nedošlo k žádnému pochybení. V nejbližší době bude svoláno další zasedání hodnotící komise, která by měla doporučit zadavateli výběr nejvhodnější nabídky, popř. jiný postup. 
Policie ČR kontaktovala krajský úřad právě v souvislosti s prověřováním těchto kvalifikačních předpokladů některých firem.
„Policie prověřuje nyní to, co sami prověřujeme, totiž způsob, jakým firmy prokázaly kvalifikaci pro získání této zakázky," upřesňuje náměstek hejtmana Jaromír Slíva. „Některé reference se totiž při vyhodnocování nabídek ukázaly jako pochybné. Proto nyní ve spolupráci s právníky hledáme takový postup a řešení, které bez jakýchkoliv pochyb určí právoplatného vítěze soutěže. Diskusi nad dalšími otázkami pokládám za hru s informacemi a domněnkami, ale to není při podobných velkých zakázkách nijak neobvyklé."
 
 

Detail »

Letiště České Budějovice ve Vídni

19.1.2017

Letiště České Budějovice se spolu s městem České Budějovice, třeboňskými lázněmi, Českým Krumlovem a dalšími jihočeskými lákadly představilo na FERIEN-MESSE WIEN. Jedná se o jeden z nevýznamnějších veletrhů pro dovolenou, cestování a volný čas ve středoevropském regionu. Rakouští sousedé patří  k nejvýznamnějším zahraničním klientům letiště a o jižní Čechy mají velký zájem.

V novém roce nově

11.1.2017
Od nového roku se naši letečtí klienti mohou nově obracet na kontakty, které jsou přímo na naši handlingovou službu: handlig telefon: +420 725 502  738, handling e-mail:  handling@airport-cb.cz. Připomínáme, že na těchto webových stránkách  jsou také zveřejněny nové příletové formuláře a ceníky služeb platné od 1.1.2017.

 

Nové termíny bezpečnostních školení

4.1.2017

 V rubrice Bezpečnost naleznete nové termíny bezpečnostních školení pro rok  2017.První se uskuteční 27.1.2017, přihlásit se zájemci mohou nejpozději do 21.1.2017. Absolvování  těchto školení je základní podmínkou pro vydání identifikačního průkazu, jehož držitelé jsou oprávněni ke vstupu do neveřejné zóny.

 

2016: 8105/686

2.1.2017

Sečteno a podtrženo: v roce 2016 jsme na Letišti České Budějovice zaznamenali  8 105 pohybů, z toho 686 mezinárodních. Podle dlouhodobého sledování se celkový počet pohybů nejvíce na první pohled podobá statistickým údajům z roku 2010, to jsme „nalétali“ 8 236 pohybů. Nicméně už z druhého pohledu je zřejmé, že v roce minulém na celkových údajích měly mnohem větší  podíl pohyby mezinárodní a to dokonce více jak dvojnásobný, v roce 2010 bylo 309 zahraničních pohybů, v roce 2016 pak 686. Když pohlédneme do statistik ještě hlouběji, zjistíme, že v loňském roce na Letiště České Budějovice létaly výrazně větší letouny, neboť i údaje o počtu tun jsou téměř dvojnásobné, než ve srovnávaném roce 2010. A to i přesto, že jsme se ve statistikách „ošidili“ o takřka celý leden, kdy byla loni v opravě ranvej a letiště nebylo v provozu. Trendy jsou tedy zřejmé, o letiště je stále větší zájem v zahraniční a je více využíváno k obchodním letům. Adiéu 2016, vivat 2017. 

 

CHCIWWWSTRANKY.CZ