Na letišti zahájen zkušební provoz v režimu VFR den, pouze provoz letadel s rozpětím křídel max. 24 m. Provoz letadel s proudovými motory není povolen. Doporučujeme se seznámit před letem s VFR příručkou a vydanými NOTAMy a SUP.

Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Nové termíny bezpečnostních školení

4.1.2017

 V rubrice Bezpečnost naleznete nové termíny bezpečnostních školení pro rok  2017.První se uskuteční 27.1.2017, přihlásit se zájemci mohou nejpozději do 21.1.2017. Absolvování  těchto školení je základní podmínkou pro vydání identifikačního průkazu, jehož držitelé jsou oprávněni ke vstupu do neveřejné zóny.

 

2016: 8105/686

2.1.2017

Sečteno a podtrženo: v roce 2016 jsme na Letišti České Budějovice zaznamenali  8 105 pohybů, z toho 686 mezinárodních. Podle dlouhodobého sledování se celkový počet pohybů nejvíce na první pohled podobá statistickým údajům z roku 2010, to jsme „nalétali“ 8 236 pohybů. Nicméně už z druhého pohledu je zřejmé, že v roce minulém na celkových údajích měly mnohem větší  podíl pohyby mezinárodní a to dokonce více jak dvojnásobný, v roce 2010 bylo 309 zahraničních pohybů, v roce 2016 pak 686. Když pohlédneme do statistik ještě hlouběji, zjistíme, že v loňském roce na Letiště České Budějovice létaly výrazně větší letouny, neboť i údaje o počtu tun jsou téměř dvojnásobné, než ve srovnávaném roce 2010. A to i přesto, že jsme se ve statistikách „ošidili“ o takřka celý leden, kdy byla loni v opravě ranvej a letiště nebylo v provozu. Trendy jsou tedy zřejmé, o letiště je stále větší zájem v zahraniční a je více využíváno k obchodním letům. Adiéu 2016, vivat 2017. 

 

PF 2017

27.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové video pod stromeček

22.12.2016

15.listopadu 2016 se v areálu Letiště České Budějovice uskutečnilo taktické cvičení složek IZS „ Letadlo  2016“. Připomeňme, že simulované nouzové přistání letounu AN-26 s pasažéry na palubě bylo startovacím signálem pro  Hasičský záchranný sbor Jč. kraje, Policii České republiky,  Zdravotnickou záchrannou službu Jč. kraje a samozřejmě Hasičský záchranný sbor letiště. Videozáznam celé akce, který si nezadá s akčními filmy,  nově naleznete na našich webových stránkách v rubrice Videogalerie.  Zpracovala ho pro nás i díky skvělým dronozáběrům firma AeroSky Productions. 

Prosincové ohlédnutí

13.12.2016

Advent  bývá i u nás časem, který využíváme k tomu, abychom se sešli s přáteli, sousedy i spolupracovníky a bilancovali v klidu a pohodě rok uplynulý. Už tradičně se v předvánočním čase u sváteční snídaně sešli starostové obcí sousedících s Letištěm České Budějovice. Pozvání ředitele letiště Ladislava Ondřicha na sváteční posezení přijali posléze i zástupci složek Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje, se kterými v průběhu roku letiště úzce spolupracuje. A konečně opět jsme v adventním čase hostili pravidelný evaluační seminář Geomed, který sdružuje odborníky z lékařské sféry, podnikatele, zástupce oboru lázeňství i cestovního ruchu. Toto neformální setkání přátel, si k naší velké radosti, nenechala ujít ani její excelence, velvyslankyně Jihoafrické republiky, paní  Franki Verwey. Adventní doba je časem rozjímání, hodnocení časů plynulých, ale i plánování dějů příštích, všichni naši hosté měli možnost si na vlastní oči ověřit, že jsme na letišti v minulém roce rozhodně nezaháleli  a samozřejmě se také dozvěděli, jak se budeme činit v roce příštím.

 

CHCIWWWSTRANKY.CZ