Přiblížení a přistání na dráhu RWY 09 a vzlet z dráhy RWY 27 je povolen pro provoz cat. 2C
Přiblížení a přistání na dráhu RWY 27 a vzlet z dráhy RWY 09 je povolen pro provoz cat. 4C


Do 05.09.2020 je na letišti LKCS v provozní době AD zajištěno pasové odbavení letadel pro lety mimo Schengenský prostor bez nutnosti zasílání požadavku předem.

Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Přírůstky v BOL Letiště České Budějovice

1.6.2011
Sokoli ale i orlice Kirga, spolu s loveckými psy pečlivě hlídají prostor nad i v okolí provozních letištních ploch tak, aby zabránili případnému střetu letadla s ptáky či divokou zvěří.  O biologickou ochranu letiště se už řadu let starají sokolníci z B&Hawk – školy tradičního sokolnictví.  Počet jejich zvířecích pomocníků se s jarem rozrostl. Přibyla nová orlice skalní, která se přes sílu a rozpětí křídel honosí nekrálovským jménem Andula. Zatím bez jména, zato s čerstvými pírky, se na sokolnickou kariéru chystá dvouměsíční mládě sokola stěhovavého, stejně jako Artík, nebo chcete-li Artex, desetiměsíční štěně anglického pointera.

Navigační soutěž na Letišti České Budějovice

25.5.2011
V sobotu 28.května pořádá Aeroklub Planá na Letišti České Budějovice  další kolo navigační soutěže LAA „Pohár Petra Tučka“. Poletí se navigační úloha náborového charakteru v délce přibližně 1 hodiny a s bodovaným přistáním v decku, vše dle Sportovního řádu LAA. Výsledky tohoto kola budou počítány do Jihočeské navigační ligy. V případě nepříznivého počasí se soutěž odkládá na následující den, tedy na 29.5. Bližší informace naleznete na webových stránkách Aeroklubu Planá: www.akplana.cz.

Stavba Letiště České Budějovice povolena

18.5.2011
Úřad pro civilní letectví jako speciální stavební úřad pro letecké stavby na základě žádosti stavebníka, kterým je Jihočeský kraj, vydal stavební povolení pro stavbu „ Modernizace letiště České Budějovice – 2. etapa“. V rámci této etapy se počítá s výstavbou nové odbavovací haly, stavbou objektu záchranné a požární služby, rekonstrukcí dráhy a pořízením radionavigačního a světelného vybavení. Stavební povolení nabylo právní moci přibližně ve stejný den, kdy Výbor regionální rady Jihozápad schválil na projekt modernizace Letiště České Budějovice dotaci z evropských strukturálních fondů ve výši 413 484 000,- korun.

Letiště České Budějovice na výstavách

9.5.2011

Už po druhé naleznete na výstavě Hobby také prezentaci Letiště České Budějovice. Zájemce chceme seznámit s našimi současnými aktivitami, stávajícím provozem, ale i se záměry a plány týkajícími se další výstavby.  Výstava Hobby se koná na českobudějovickém výstavišti od středy 11.kvěnta do neděle 15.května, nás najdete v pavilonu B1, v sousedství populárního Receptáře.  Na výstavu se také chystá nový hasičský speciál, který si Jihočeské letiště České Budějovice a.s. pořídilo v loňském roce díky dotaci z evropských strukturálních fondů.  Tato chlouba našeho hasičského záchranného sboru bude k vidění na odborné výstavě PYROS, která je součástí 11. Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDETv Brně .  PYROS se na brněnském výstavišti koná od čtvrtka 12.května do soboty 14.května.


Tradiční uctění památky českých pilotů RAF

4.5.2011
Květiny opět ozdobí pomníčky, pamětní desky a památníky připomínající bývalé vojenské piloty, hrdiny II. světové války z Českobudějovicka, kteří bojovali a mnozí položili život za svobodu vlasti.Věnec bude položen také k memoriálnímu památníku v Plané u Českých Budějovic, který připomíná přílet 312. perutě na jih Čech 22. září 1945. Třebaže dolní část areálu kasáren stále ještě patří Armádě České republiky, o parčík s památníkem se stará společnost Jihočeské letiště České Budějovice. „Rádi bychom, aby toto pietní místo zůstalo zachováno v důstojné podobě a aby i nadále připomínalo významnou historii letectví na jihu Čech,“ vysvětluje ředitel Jihočeského letiště České Budějovice a.s. Ing Ladislav Ondřich.

Detail »

Vyrobil FT Sun FT Sun