Na letišti zahájen zkušební provoz v režimu VFR den, pouze provoz letadel s rozpětím křídel max. 24 m. Provoz letadel s proudovými motory není povolen. Doporučujeme se seznámit před letem s VFR příručkou a vydanými NOTAMy a SUP.

Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Letiště České Budějovice bez provozu

22.11.2018

Pro všechny naše příznivce, přátele a milovníky létání, kteří se těšili na to, až se po 7. prosinci na Letišti České Budějovice znovuotevře letecký provoz, máme smutnou zprávu. Třebaže nás to velmi mrzí, zahájení provozu se odkládá. Bohužel, technické problémy, které se vyskytly po dokončení instalace světelných a navigačních technologií, nám neumožnují RWY zprovoznit a znovuobnovit letecký provoz. Letiště České Budějovice bude proto i nadále do odvolání uzavřeno. Na řešení obtížné situace a na odstranění problémů spolupracujeme s investorem, tj. Jihočeským krajem, s firmou Hochtief CZ a s Úřadem pro civilní letectví. Aktuální informace budeme zveřejňovat na našich webových stránkách, či na FB profilu Letiště České Budějovice.  Je nám to líto a pokoušíme se dobu, po kterou je letiště uzavřeno, co nejvíce zkrátit. 

Den veteránů

9.11.2018

Třebaže den, který je v kalendáři zapsán jako významný, Den veteránů, letos připadá na neděli 11. listopadu, připomněli jsme si jej s mírným předstihem už v pátek 9. listopadu. Stalo se již tradicí každoročně na pietním místě u vstupní brány do areálu Letiště České Budějovice zavzpomínat na československé vlastence, kteří ve dvou válečných apokalypsách, ohraničených léty 1914 až 1918 a 1939 až 1945, ale i v novodobých válečných konfliktech, nezištně a bez váhání nasazovali životy za svobodu vlasti, za obnovení státní suverenity. Den veteránů si tentokrát v pátek 9. listopadu připomněl a minutou ticha uctil primátor města České Budějovice Jiří Svoboda, příslušníci Krajského vojenského velitelství České Budějovice spolu se zaměstnanci Letiště České Budějovice a další pozvaní hosté. V neděli 11. listopadu 2018 se potom nba jejich počest ve 13.30 hodin rozezní zvony na českobudějovické Černé věži. Rozezní se pět zvonů, Maria, Oktáva, Marta a Budvar včetně Bumerinu, který zvoní jen při výjimečných událostech.

Letiště České Budějovice mezi regionálními letišti v Pardubicích

6.11.2018

 V Pardubicích se uskutečnilo dvoudenní mezinárodní setkání regionálních letišť. U příležitosti otevření nového terminálu na letišti v Pardubicích se vedení East Bohemian Airport, a.s. rozhodlo pozvat do východních Čech všechny své partnery na společné setkání, jehož cílem bylo navázání užší spolupráce regionálních letišť. Společným záměrem byla snaha o nalezení postavení regionálních letišť v České Republice a v síti letecké dopravy, podpory a začlenění do infrastruktury každého regionu i celé České Republiky. Na konferenci, která probíhala v novém terminálu Jana Kašpara, vystoupili profesionálové ve svém oboru. Svou prezentaci představili zástupci Ministerstva dopravy, Úřadu civilního letectví a regionálních letišť z ČR a Slovenska. Regionální letiště patří bezesporu do infrastruktury, která nutně potřebuje podporu státu, kraje a města. Krásný příklad je u našich polských sousedů, kde vláda podporovala regionální letiště a nyní jsou v současné době sama financovatelná. V naší republice jsou regionální letiště dobře postavená. Západní Čechy pokrývají Karlovy Vary, východní Čechy Pardubice, severní Moravu Ostrava, jižní Moravu Brno a chybí jen jižní Čechy, ale zde se už naše letiště usilovně buduje a v blízké budoucnosti bude své služby cestujícím nabízet. „Já se domnívám, že na rozvoji regionálních letišť by se měl podílet stát. Vláda podporuje železnici, dopravní podniky, tak by měla přijít i s podporou letectví, protože lidé létají čím dál více. To znamená, že podpora by se měla zejména týkat zavádění nových linek. My jsme schopni si poradit s provozem, ale zavedení nové linky není jen o provozu, ale také o celkovém marketingu. Zde vidím velkou pomoc, myslím si, že zcela zásadní, kterou potřebujeme,“ uvedla za hostitele ředitelka Letiště Pardubice Šmejkalová. Předávání zkušeností v daném oboru je velmi dobré a posouvá to dané odvětví kupředu. Nejinak jsou v tomto i regionální letiště, která dobře ví, že musí tahat za jeden provaz. „Než jsme otevřeli linku letecké společnosti Ryanair, tak jsme se jeli podívat za našimi kolegy, kteří nás upozornili na veškeré postupy, jak se tato linka odbavuje a díky tomu jsme neměli žádný větší problém a vše probíhalo hladce. To samé chceme nabízet i my ostatním našim kolegům z regionálních letišť. Tyto informace a zkušenosti bychom si měli automaticky předávat.“ řekla Hana Šmejkalová. Za České Budějovice můžeme říci, že jsme velmi rádi, že nás kolegové přijali do rodiny mezinárodních regionálních letišť a doufáme, že v takováto setkávání budou nadále pokračovat

 

Kompenzace pro okolní obce

5.11.2018

Zastupitelé Jihočeského kraje  i letos chválili kompenzace obcím, které se nacházejí v hlukovém ochranném pásmu Letiště České Budějovice. Toto pásmo vymezuje území v okolí letiště, v němž mohou být překročeny nejvýše přípustné hodnoty hluku z leteckého provozu, předepisuje režimy pro územní rozvoj a ohraničuje území pro uplatnění opatření ke snížení dopadů nadměrného hluku na zdraví obyvatel. V tomto ochranném pásmu není možné realizovat stavby bytového charakteru a stavby pro sociální a zdravotní služby, ostatní stavby (podnikatelská, administrativní činnost, apod.) lze do tohoto území umísťovat. V tomto pásmu se, v případě letiště České Budějovice, nacházejí tyto obce: Planá u Českých Budějovic, Homole, částečně pak i Lipí, Litvínovice. Vzhledem k výše uvedenému, jsou obce dotčené ochranným hlukovým pásmem letiště určitým způsobem limitovány ve svém ekonomickém, hospodářském i územním rozvoji. Jihočeský kraj už několik let poskytuje těmto dotčeným obcím určitou kompenzaci finančního či nefinančního charakteru. Výše kompenzace je přímo úměrná procentu dotčení území obce ochranným hlukovým pásmem.  Finanční dar obcím je určen na infrastrukturní projekty, občanskou vybavenost apod.  Finanční nepřímá kompenzace pak zvýhodňuje dotčené obce v rámci grantových programů Jihočeského kraje, vždy o přesně stanovený počet bodů: Planá u ČB – 10 bodů, Homole – 7 bodů, Lipí – 4 body, Litvínovice - 1bod. Obce v okolí  Letiště České Budějovice ještě mohou počítat s nefinanční kompenzací spočívající v poskytnutí kapacit Jihočeského kraje při řešení problematiky daných obcí např. umístění dětí v mateřských školách, odbornou právní pomoc či právní konzultace, odbornou pomoc při zadávání veřejných zakázek, odbornou pomoc v oblasti životního prostředí (nakládání s odpady, lesy apod.). 

Naše TWR vyroste v Linci

24.10.2018

Jihočeský kraj bude příští rok hlavním hostem tradičních jarních městských slavností v rakouském Linci. Přímo v centru hlavního města Horních Rakous, na Hauptplatz, Landstraße, Promenade a Martin Luther Platz, představí ve dnech 16. – 18. května 2019 jižní Čechy svou gastronomii, řemesla, podniky, turistickou nabídku, umění a kulturu. Hlavním cílem projektu je ukázat našim jižním sousedům, jak obrovský a atraktivní turistický potenciál mají na dosah ruky, kousek za hranicemi v jižních Čechách. Linecký Hauptplatz nabídne v průběhu oslav Jihočeskou vesnici - gastro, tradiční řemesla, folklorní program a turistické informace, Promenade Středověkou vesnici – gastro, tradiční řemesla, sedlářské výrobky, repliky historického skla, rytířské souboje, aktivity pro děti, historickou hudbu a turistické informace, Landstraße prodej – gastro, řemesla ve spojení s turistickými oblastmi, keramiku, sklo, oděvy, hračky, suvenýry, pouliční umělce a turistické informace, Martin Luther Platz fresh zónu – gastro, hudební skupiny, kuchařské show a turistické informace.  Na jedné z hlavních ulic Lince vyroste i řídicí věž Letiště České Budějovice. Chceme to rakouským sousedům ukázat, že se u nás na jihu Čech co nejdříve chystáme otevřít mezinárodní veřejné letiště, které budou i oni moc využívat.  

První Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Další Poslední

CHCIWWWSTRANKY.CZ