Přiblížení a přistání na dráhu RWY 09 a vzlet z dráhy RWY 27 je povolen pro provoz cat. 2C
Přiblížení a přistání na dráhu RWY 27 a vzlet z dráhy RWY 09 je povolen pro provoz cat. 4C


Do 05.09.2020 je na letišti LKCS v provozní době AD zajištěno pasové odbavení letadel pro lety mimo Schengenský prostor bez nutnosti zasílání požadavku předem.

Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

311604 slaví

15.9.2017
Přesně před deseti lety v září 2007 byl založen Hasičský záchranný sbor Letiště České Budějovice a bylo mu přiděleno evidenční číslo 311604. Při této příležitost byli na letiště pozváni zástupci složek Integrovaného záchranného systému, se kterými hasiči spolupracují, ale i i kolegové hasiči z  ostatních spřátelených sborů. Připraven je pro ně celodenní program, budou mít možnost seznámit se chodem letiště v současnosti ale i s našimi plány do budoucna, zájemcům bude umožněna i prohlídka areálu. Co ale kolegové hasiči nejvíce ocení, je seznámení se specifickou prací letištní jednotky hasičů a s jejich speciální technikou. Odpoledne pak bude patřit sportovnímu klání, naše hosty jsme vyzvali k měření sil v nohejbalu, stolním tenisu a střelbě. Oslava narozenin jak se patří, nezbývá než oslavenci popřát dalších deset let bez nehody.

 

10 let HZSL

1.9.2017

Přesně před deseti lety 1. září 2007 byla zřízena jako organizační složka jednotka hasičského záchranného sboru podniku Jihočeského letiště České Budějovice a.s.  Letištní hasičský sbor získal evidenční číslo 311604 a stal se nedílnou součástí týmu, který se stará o bezpečný letecký provoz. Nejenže hasiči asistují u přistání a odletu letadel, už mnohokrát zasahovali v případě méně vážné nehody jako je například únik paliva, či špatně vysunutý podvozek letadla,  zvládnout museli ale i mnohem závažnější případ.  Tak jako i na ostatních letištích i u nás však doufáme, že naši hasiči nikdy nebudou muset prokázat svou odbornost u závažných leteckých neštěstí.

Miloš Zeman na Letišti České Budějovice

24.8.2017

Dnes v 9:10 našeho času přistál na Letišti České Budějovice prezidentský speciál MI8- salonní verze s prezidentem Milošem Zemanem na palubě. Již tradičně pan prezident zahajoval na českobudějovickém výstavišti zemědělskou výstavu Země Živitelka, a již tradičně využil služeb našeho letiště.

 

 

Ample Strike 2017

22.8.2017

Od 23. srpna až do 12. září 2017 se na území České republiky koná cvičení leteckých sil členských a partnerských států NATO - Ample Strike 2017. Jednou z hlavních zájmových oblastí cvičení je mimo jiné i vojenský výcvikový prostor Boletice. Největší letové úsilí se uskuteční v pracovních dnech v termínu od 28. srpna do 8. září, kdy lze očekávat během dne přílety či odlety vojenské letecké techniky nad regionem. Lety v nočních hodinách budou omezeny na minimum. Dlužno dodat, že Letiště České Budějovice je vyřazeno ze sítě vojenských letišť, funguje jako veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní, tudíž toto vojenské cvičení je zcela mimo naše kompetence. 

Prázdninové návštěvy Letiště České Budějovice

17.8.2017
Po červnu, kdy bylo Letiště České Budějovice cílem častých školních výletů a návštěv veřejnosti, které vyvrcholily Dnem otevřených dveří 26. června, jsou prázdninové měsíce o poznání klidnější. Přesto si letiště za svůj cíl vybrala celá řada dětí z letních táborů. O letiště se zajímali budoucí malí zdravotníci z Českého červeného kříže, sportovci, co vynikají v umění bojových sportů, kluci a děvčata z církevního tábora při klášteru v Nových Hradech, nebo kluci a holky z českobudějovického příměstského tábora. Zkrátka dětí jako smetí.  Zkusily si, jak fungují hasičské stříkačky, jak se stoupá na řídící věž i jak se krotí draví ptáci. Máme na své straně zase o hodně více mladých, co nám drží palce.

 

Vyrobil FT Sun FT Sun