Přiblížení a přistání na dráhu RWY 09 a vzlet z dráhy RWY 27 je povolen pro provoz cat. 2C
Přiblížení a přistání na dráhu RWY 27 a vzlet z dráhy RWY 09 je povolen pro provoz cat. 4C


Do 05.09.2020 je na letišti LKCS v provozní době AD zajištěno pasové odbavení letadel pro lety mimo Schengenský prostor bez nutnosti zasílání požadavku předem.

Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Vybíráme z tisku

24.10.2019
Vybíráme tentokrát z odborného titulu, časopis Stavebnictví zveřejnil článek o Letišti České Budějovice. Jako zdroj informací je uvedena firma Hochtief CZ a.s. která realizovala a letos dokončila poslední etapu modernizace Letiště České Budějovice. Text je v nezkrácené podobě.
Česká republika získala další mezinárodní letiště
Na letišti v Českých Budějovicích je nový letištní terminál s potřebnou infrastrukturou pro dopravní letadla určená pro střední tratě. Ta by mohla na letišti začít přistávat na podzim příštího roku. Součástí stavebních prací byl nejen letištní terminál, přístupová komunikace, parkoviště, obnovená a rozšířená odbavovací plocha, budova letištního zabezpečení, ale i nové světelné vybavení a technologie pro odbavení cestujících. Úřad pro civilní letectví povolil uvedení části letiště do zkušebního provozu. Po získání certifikace pro veřejný mezinárodní provoz budou moci v Plané přistávat letadla typu Boeing 737 či Airbus A320, což ovlivní rozvoj turismu jihočeského regionu.

 

Exkurse

23.10.2019

Na základě četných dotazů si dovolujeme upřesnit, že ceny za exkurse uvedené v ceníku, platí pro celou skupinu.  Velikost skupiny  není rozhodující. Podmínka je jediná a to je počet účastníků do 30 osob. Exkurse, zvláště o víkendech a mimo pracovní dobu, je nutné si domluvit s předstihem. Děkujeme za pochopení.

Letiště České Budějovice na vlastní oči

10.10.2019
Letiště České Budějovice nově nabízí milovníkům létání a přátelům letiště možnost poznat letištní zákulisí. K standardní trase patří prohlídka odbavovací a příletové haly s výkladem a ukázka techniky hasičského záchranného sboru letiště.  Zvídavější návštěvník si může k tomu přidat další prohlídkové panely. Podmínky návštěvy letiště, včetně aktuálního ceníku, naleznete na našich webových stránkách v rubrice Exkurse.

 

Bezpečnostní školení

30.9.2019

 V souvislosti s ukončením platnosti stávajících letištních identifikačních průkazů a vjezdových povolení ke dni 31. prosince 2019 bude nutné podat žádost o vydání nového letištního identifikačního průkazů a povolení k vjezdu. K žádosti bude nutné doložit aktuální fotografii. Termín pro předání požadovaných žádostí a fotografie je nejpozději do 31. října 2019. Identifikační průkazy a vjezdová povolení jsou nezbytné pro vstup osob a vjezd vozidel do neveřejného prostoru a SRA Letiště České Budějovice. Vydávání nových letištních průkazů s platností od 1. ledna 2020 bude zahájeno dnem 1. října 2019. Nové žádosti o vydání IDC/VP si lze stáhnout na těchto webových stránkách z rubriky Bezpečnost nebo vyzvednout v budově ředitelství Letiště České Budějovice.

Letadlo 2019

25.9.2019

Příslušníci Hasičského záchranného sboru Letiště České Budějovice a členové týmu Zdravotní záchranné služby Jihočeského kraje se dnes potkali na součinnostním cvičení, jehož námětem bylo řešení požáru po nouzovém přistání letounu. Jako trenažér posloužil vyřazený letoun AN-2, svou roli pasažérů skvěle sehráli studenti Střední školy polytechnické z Českých Budějovic. Konečně prostředí letiště velmi dobře znají, neboť k nám chodí na pravidelné studentské praxe. Cvičení sledovali odborní komisaři, kteří následně vyhodnotí jeho průběh a navrhnou opatření, která by měla vést k zlepšení vzájemné koordinace složek. Hasiči i zdravotníci sice tentokrát nezachraňovali naostro, nicméně takováto simulace letecké nehody je jedním z předpokladů, že v případě skutečné nouze, budou přesně vědět, jak na to, budou mít zažité postupy a své role. 

První Předchozí 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Další Poslední

Vyrobil FT Sun FT Sun