Přiblížení a přistání na dráhu RWY 09 a vzlet z dráhy RWY 27 je povolen pro provoz cat. 2C
Přiblížení a přistání na dráhu RWY 27 a vzlet z dráhy RWY 09 je povolen pro provoz cat. 4C


Do 05.09.2020 je na letišti LKCS v provozní době AD zajištěno pasové odbavení letadel pro lety mimo Schengenský prostor bez nutnosti zasílání požadavku předem.

Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Letiště České Budějovice je součástí společných plánů Jihočeského kraje a Dolních Rakous

10.9.2008

Dolní Rakousy mají zájem o bližší spolupráci s Jihočeským krajem při budoucím mezinárodním provozu Jihočeského letiště České Budějovice. Zaznělo to během jednání jihočeského hejtmana Jana Zahradníka s dolnorakouským hejtmanem Erwinem Pröllem  u příležitosti jeho návštěvy Jižních Čech.Dolní Rakousy  jsou spolu s městem Vídeň vlastníkem vídeňského letiště. Spatřujeme budoucnost v kooperaci s jihočeským letištěm a ve zjištění možných synergií, které by prospěly oběma stranám při rozvoji a zkvalitnění služeb letecké dopravy, " řekl Erwin Pröll

Letiště České Budějovice se připravuje na Gymnich 2009

2.9.2008

Letiště České Budějovice se připravuje na neformální setkání ministrů zahraničních věcí zemí Evropské unie, které se uskuteční na jihu Čech koncem března příštího roku. Úkolem letiště je zajistit bezpečný přílet a odlet účastníků summitu. Jak je letiště schopno akci zabezpečit, prověřovaly Úřad vlády i ministerstvo zahraničních věcí.

Detail »

Biologická ochrana letiště

26.8.2008
 

Jihočeské letiště České Budějovice a.s. hledá partnera pro zajištění biologické ochrany letiště. Cílem je eliminovat nebezpečí střetu letadel s divokou zvěří a volně žijícími ptáky. Nabídky mohou případní zájemci podat do 30.9. Bližší informace najdete na těchto webových stránkách v sekci Obchodní nabídky.

Evropské peníze pro Letiště České Budějovice

15.8.2008
 

Jihočeské letiště České Budějovice a.s. využila šance získat peníze z evropských strukturálních fondů. Tato možnost se poprvé otevřela v rámci třetí výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, kde společnost předložila projekt s žádostí o 16,5 milionů korun na technické vybavení pro Letištní hasičský záchranný sbor. Evropská pomoc může maximálně pokrýt 85 procent celkových nákladů projektu.

Detail »

Napsali o nás

5.8. 2008

Zvýšený zájem o Letiště České Budějovice zaznamenala také média. Pro zajímavost předkládáme v nezkrácené podobě článek, který vyšel v deníku Právo 30.července a jehož autorem je Petr Pokorný.

Detail »

Vyrobil FT Sun FT Sun