Na letišti zahájen zkušební provoz v režimu VFR den, pouze provoz letadel s rozpětím křídel max. 24 m. Provoz letadel s proudovými motory není povolen. Doporučujeme se seznámit před letem s VFR příručkou a vydanými NOTAMy a SUP.

Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Letiště České Budějovice se představilo poslancům

23.6.2008
  

V pátek 20. 6. se na Letišti České Budějovice uskutečnilo zasedání Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Tématem jednání byl význam Jihočeského letiště České Budějovice pro Jihočeský region a perspektivy jeho rozvoje.

Detail »

Senoseč na letišti

12.6.2008
 

Senoseč na letišti je v plném proudu. Ve zhruba 200 hektarovém areálu Letiště České Budějovice je sedmdesát procent nezpevněné travnaté plochy, kterou je třeba pravidelně udržovat. Více než polovinu, zvláště v okolí vzletové a pojížděcí dráhy, seče Zemědělské družstvo Planá. O zbylou část se zaměstnanci letiště musejí postarat vlastními silami, ovšem za vydatné pomoci techniky, traktorů a mulčovačů. Nejobtížněji se udržují místa, kde spíše než technika pomůže zručnost a trpělivost, příkladem může být sečení kolem dopravního a letištního značení. Tráva se na letišti seče podle počasí, nejčastěji 3x až 4x do roka.

 

Letiště České Budějovice poskytuje handlingové služby

5.6.2008
Společnost Jihočeské letiště České Budějovice a.s. získala licenci na poskytování handligových služeb. Znamená to, že letadla zde mohou požadovat základní servis tak, jak je to obvyklé na standardních letištích.

Detail »

Letní létání do 22 hodin

27.5.2008
 

Letiště České Budějovice poskytuje služby AFIS do občanského soumraku, nejdelší dny v roce znamenají i prodlouženou dobu pro létání. Od poloviny května do konce července je tedy letiště otevřeno od 7 do 22 hodin místního času.

Letiště České Budějovice se prezentovalo na mezinárodním fóru

22.5.2008
 

Letiště České Budějovice se představilo na mezinárodní konferenci nazvané Rozvoj a růst významu regionálních letišť, kterou v Ostravě uspořádal Institut evropských regionů (IRE) spolu s Moravskoslezským krajem. Před více jak stovkou účastníků z 12 evropských zemí prezentoval ředitel Jihočeského letiště České Budějovice a.s. Ladislav Ondřich současné aktivity společnosti, ale také plány na modernizaci letiště a jeho další rozvoj v následujících letech.

Detail »

CHCIWWWSTRANKY.CZ