Přiblížení a přistání na dráhu RWY 09 a vzlet z dráhy RWY 27 je povolen pro provoz cat. 2C
Přiblížení a přistání na dráhu RWY 27 a vzlet z dráhy RWY 09 je povolen pro provoz cat. 4C


Do 05.09.2020 je na letišti LKCS v provozní době AD zajištěno pasové odbavení letadel pro lety mimo Schengenský prostor bez nutnosti zasílání požadavku předem.

Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Českobudějovičtí zastupitelé na návštěvě letiště

8.1.2010

Delegace zastupitelů města České Budějovice,  včetně primátora Juraje Thomy a náměstka primátora Rudolfa Vodičky, navštívila Letiště České Budějovice. Záměrem zastupitelů, jako zástupců jednoho z akcionářů společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, bylo detailně se seznámit se současným chodem letiště i s plány na budoucí fungování mezinárodního regionálního leteckého přístavu na jihu Čech. Ředitel letiště Ing. Ladislav Ondřich hosty seznámil s úkoly společnosti při zajištění leteckého provozu i s činností, která souvisí se správou majetku. Konečně zastupitelé měli možnost si důkladně prohlédnout celý areál, včetně techniky určené na jeho údržbu, stejně jako technické vybavení sloužící k odbavování letadel. 

Rok 2009 na Letišti České Budějovice

5.1.20010

8 a půl tisíce vzletů, to je číslo, které charakterizuje počet vzletů a přistání uskutečněných v roce 2009 na Letišti České Budějovice. Ve srovnání s rokem 2008, kdy statistické údaje zaznamenaly na 12 000 pohybů, je to téměř 30-ti procentní pokles, který lze přičíst na vrub hospodářské krizi, jež postihla celou společnost a výrazně se dotkla i oblasti letectví. Za menší počet letů může ale i nepříznivé počasí v počátku uplynulého roku, které létání vůbec nepřálo, stejně jako prosincový nečas. Naopak nejpříznivějšími měsíci pro létání se zdály být duben a všechny letní měsíce.

Detail »

PF 2010

28.12.2009

Jihočeské letiště České Budějovice a.s. přeje všem svým klientům, partnerům, kolegům i příznivcům bezpečné silvestrovské přistání, hladký start do roku nového a dalších dvanáct měsíců bez turbulencí.

Držme si palce, přátelé.

TYGR zůstane na letišti

21.12.2009

Jihočeské letiště České Budějovice a.s. se na základě dohody, kterou podepsali jihočeský hejtman Jiří Zimola a ředitel letiště Ladislav Ondřich, bude starat o MIG -23, umístěný v areálu kasáren v Plané. Společnost dlouhodobě usiluje o to, aby tento letecký exponát zůstal na svém místě i po opuštění kasáren armádou, jako součást pietního místa upomínajícího vojáky padlé za svobodu republiky. Jihočeskému kraji se podařilo získat toto letadlo do své péče jako zápůjčku od armády na dobu pěti let. MIG-23, důvěrně přezdívaný Tygr, tak bude nadále připomínat historii a tradice letectví na jihu Čech, k nimž se společnost Jihočeské letiště České Budějovice hrdě hlásí.

Letiště se představuje

15.12.2009

Pracovníci Krajského úřadu Jihočeského kraje a  Magistrátu města České Budějovice měli možnost se důkladně seznámit s Letištěm České Budějovice. Přímo v areálu letiště si úředníci prohlédli plochy, které letiště spravuje, seznámili se s fungováním leteckého provozu i s technikou, která je k tomu zapotřebí  a byli důkladně spraveni o projektu budování mezinárodního regionálního letiště na jihu Čech. Doplňme, že společnost Jihočeské letiště České Budějovice a.s. založily a jsou i polovičními vlastníky akcií,  právě Jihočeský kraj a město České Budějovice. Na celé řadě úkolů, které tato společnosti plní, se podílejí také úředníci obou institucí, kteří možnost vidět chod letiště v reálu velmi přivítali.

Vyrobil FT Sun FT Sun