Přiblížení a přistání na dráhu RWY 09 a vzlet z dráhy RWY 27 je povolen pro provoz cat. 2C
Přiblížení a přistání na dráhu RWY 27 a vzlet z dráhy RWY 09 je povolen pro provoz cat. 4C


Do 05.09.2020 je na letišti LKCS v provozní době AD zajištěno pasové odbavení letadel pro lety mimo Schengenský prostor bez nutnosti zasílání požadavku předem.

Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Proměny jedné krasavice

29.4.2010
Ještě v minulém roce tu stála notně oškubaná, v ukoptěném kabátu, se skleněnou čepicí napařenou na rovno. Tou nepohlednou hrdinkou byla řídící věž, TWR, nebo chcete-li stanoviště radionavigačních služeb Letiště České Budějovice. Věžka, jak ji něžně nazýváme, už sloužila k odbavování vojenských stíhaček, kvůli letadlům civilním se dala hezky do gala. Rekonstrukce věže je součástí 1. etapy rekonstrukce a modernizace letiště, která se pomalu, ale jistě chýlí ke konci.  Věž získala nejen nový zářivý kabát, ozdobený atributy loga společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, ale také zcela nový „ skleník“. Kovová konstrukce, opatřená speciálním nátěrem, vyplněná opět speciálními skly, bude sloužit jako místo, odkud bude řízen letový provoz. Proměnu věže můžete sledovat ve fotoseriálu, který naleznete ve Fotogalerii.

Letiště České Budějovice na semináři ECAC ve Varšavě.

19.4. 2010
Na semináři zaměřeném na zajištění bezpečnosti a ochrany civilního letectví před protiprávními činy, který ve dnech 13. a 14. dubna pořádala Evropská konference civilního letectví (ECAC) ve Varšavě, mělo své zastoupení také Letiště České Budějovice. „Měli jsme možnost seznámit se s novými pravidly letecké dopravy v oblasti přepravy cestujících i nákladu, velmi přínosná je pro nás také výměna praktických zkušeností s kolegy z jiných evropských letišť,“ říká Ing Klára Anderlová, jedna z účastnic semináře. „Byla to naše první mezinárodní akce tohoto druhu, kontakty a zkušenosti, které se nám zde podařilo získat, jsou bezesporu užitečné pro naši další činnost v oblasti bezpečnosti,“ doplňuje další z účastníků, Ing. Gustav Sysel. Dodejme, že oba pracovníci jsou držiteli certifikátu pro instruktory specializovaného bezpečnostního školení.

Napsali o nás

16.4.2010
Zahájení letecké sezony na Letišti České Budějovice zaznamenala také média.  Článek z regionálních stránek Mladé fronty DNES, komentující novinky letošní sezony, včetně plánovaných letů do Chorvatska, si můžete přečíst v nezkrácené podobě. Autorkou textu je Ludmila Mlsová.

Detail »

Novinky letecké sezony 2010

15.4.2010
Do nové letecké sezony vstupuje Letiště České Budějovice s dárkem pro provozovatele leteckých škol. Od 15.dubna bude poskytnuta výcvikovým letům 40ti procentní sleva na přistávacím poplatku. Platí to pro ty provozovatele leteckých škol, kteří nemají Letiště České Budějovice jako domovský přístav. V současné době má v areálu letiště „domovské právo“ 35 letadel, jedná se zejména o sportovní či ultralehké stroje, tři letečtí nájemci mají licenci, jež je opravňuje provozovat leteckou školu.

Zasedal Letištní výbor pro bezpečnost

7.4. 2010

Vyhodnocení bezpečnostních rizik a otázek bezproblémového fungování letiště bylo hlavním tématem zasedání Letištního výboru pro bezpečnost. Ve výboru zasedají zástupci ozbrojených složek, Policie České republiky, Cizinecké policie, ale i záchranné služby, tedy ti kteří se, tak či onak, podílejí na dodržování zásad „ safety and security.“  Frekvence zasedání Letištního výboru pro bezpečnost je dána zákonem, schází se pravidelně jednou za čtvrt roku.

 

Vyrobil FT Sun FT Sun