Přiblížení a přistání na dráhu RWY 09 a vzlet z dráhy RWY 27 je povolen pro provoz cat. 2C
Přiblížení a přistání na dráhu RWY 27 a vzlet z dráhy RWY 09 je povolen pro provoz cat. 4C


Do 05.09.2020 je na letišti LKCS v provozní době AD zajištěno pasové odbavení letadel pro lety mimo Schengenský prostor bez nutnosti zasílání požadavku předem.

Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

PF 2011

Pf 2011

Ekologie na Letišti České Budějovice

6.12.2010
Společnost Jihočeské letiště České Budějovice z téměř 300 hektarového areálu, který spravuje, postupně odstraňuje pozůstatky starých ekologických zátěží zbylých z působení armády. Investice, která směřovala do této oblasti a na níž se spolu se společností podílel i Jihočeský kraj, se v letošním roce pohybovala v řádu stovek tisíců korun. Byl například realizován podrobný, dvoukolový monitoring podzemních vod, jehož cílem bylo sledování kvality vod v určených lokalitách areálu, u nichž bylo možné předjímat riziko kontaminace. Součástí monitoringu byl odběr vzorků podzemní vody v dynamickém stavu u 46 objektů. Vzorky odebrané vody byly laboratorně analyzovány a posléze konfrontovány s hodnotami z let předchozích. Podle vyhodnocení vývojových trendů byl následně navržen monitoring stavu podzemních vod pro následující období.    

Detail »

Nový termín bezpečnostního školení

1.12.2010
Společnost Jihočeské letiště České Budějovice rozšiřuje počet termínů bezpečnostních školení, která jsou základní podmínkou pro vydání identifikačního průkazu, jehož držitelé budou oprávněni ke vstupu do neveřejné zóny. Nově nabízíme zájemcům možnost absolvovat bezpečnostní školení 21. prosince od 13-ti do 17-ti hodin. Čtvrtek 16. 12. je posledním termínem pro podání žádosti. Zároveň upozorňujeme, že zdarma budou identifikační karty vyměňovány, pouze do konce tohoto kalendářního roku, v následujícím roce budou školení, identifikační karty i vjezdová povolení zpoplatněna dle platného ceníku.

Nová bezpečnostní pravidla

15.11.2010
Společnost Jihočeské letiště České Budějovice se dostala do fáze, kdy musí řešit opatření zajišťující ochranu civilního letectví před protiprávními činy. V této souvislosti se rozhodla rozdělit areál na dvě části: část veřejnou a část neveřejnou, do které budou moci ve zvláštním režimu vstupovat pouze držitelé identifikačních průkazů. Pravidla pro vydávání letištního identifikačního průkazu a vjezdového povolení naleznete na webových stránkách v nově zřízené rubrice Bezpečnost. Základní podmínkou pro vydání průkazu je absolvování bezpečnostního školení žadatele. Tato školení provádějí bezpečnostní pracovníci certifikovaní Ministerstvem dopravy ČR na letištích v Praze, Brně, Ostravě a v Českých Budějovicích. Termíny školení plánovaných v Českých Budějovicích jsou rovněž zveřejněny v rubrice Bezpečnost.

11.11. v 11:01

11.11.2010
11. listopadu 1918 v 11.01 hodin podepsal maršál Foche v železničním vagónu v Compiégne na řece Marně příměří s poraženým Německem císaře Viléma. Tímto aktem bylo v konečném důsledku rozhodnuto o ukončení 1. světové války, jedné z nejstrašnějších válek, jakou kdy lidstvo poznalo. Toto datum se stalo, na paměť obětem války, v demokratických zemích Evropy, v USA a Kanadě „Dnem veteránů“. V novodobé České republice je datum 11. listopadu jako Den veteránů připomínající oběti válečných konfliktů poprvé vzpomenuto v roce 2001. Den veteránů je příležitostí veřejně si připomenout československé vlastence, kteří ve dvou válečných apokalypsách, ohraničených léty 1914 až 1918 a 1939 až 1945, nezištně a bez váhání nasazovali životy za svobodu své vlasti, za obnovení státní suverenity. Květinami, společnou vzpomínkou a minutou ticha uctili zástupci památku obětí válek také na Letišti České Budějovice veteráni, zástupci Krajského vojenského velitelství, spolu s vedením společnosti Jihočeské letiště České Budějovice.

Vyrobil FT Sun FT Sun