Na letišti zahájen zkušební provoz v režimu VFR den, pouze provoz letadel s rozpětím křídel max. 24 m. Provoz letadel s proudovými motory není povolen. Doporučujeme se seznámit před letem s VFR příručkou a vydanými NOTAMy a SUP.

Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

TYGR zůstane na letišti

21.12.2009

Jihočeské letiště České Budějovice a.s. se na základě dohody, kterou podepsali jihočeský hejtman Jiří Zimola a ředitel letiště Ladislav Ondřich, bude starat o MIG -23, umístěný v areálu kasáren v Plané. Společnost dlouhodobě usiluje o to, aby tento letecký exponát zůstal na svém místě i po opuštění kasáren armádou, jako součást pietního místa upomínajícího vojáky padlé za svobodu republiky. Jihočeskému kraji se podařilo získat toto letadlo do své péče jako zápůjčku od armády na dobu pěti let. MIG-23, důvěrně přezdívaný Tygr, tak bude nadále připomínat historii a tradice letectví na jihu Čech, k nimž se společnost Jihočeské letiště České Budějovice hrdě hlásí.

Letiště se představuje

15.12.2009

Pracovníci Krajského úřadu Jihočeského kraje a  Magistrátu města České Budějovice měli možnost se důkladně seznámit s Letištěm České Budějovice. Přímo v areálu letiště si úředníci prohlédli plochy, které letiště spravuje, seznámili se s fungováním leteckého provozu i s technikou, která je k tomu zapotřebí  a byli důkladně spraveni o projektu budování mezinárodního regionálního letiště na jihu Čech. Doplňme, že společnost Jihočeské letiště České Budějovice a.s. založily a jsou i polovičními vlastníky akcií,  právě Jihočeský kraj a město České Budějovice. Na celé řadě úkolů, které tato společnosti plní, se podílejí také úředníci obou institucí, kteří možnost vidět chod letiště v reálu velmi přivítali.

Modernizace letiště odstartovala

9.12.2009

Sny o mezinárodním regionálním letišti na jihu Čech se stávají realitou. Dva roky po vydání stavebního povolení byla předáním staveniště fakticky zahájena první etapa rekonstrukce a modernizace Letiště České Budějovice „V této první fázi bude realizováno zasíťování areálu, důkladná rekonstrukce stávající řídící věže a také přeměna jednoho z bývalých armádních objektů na administrativní budovu, kterou budeme využívat společně s cizineckou policií a pasovou službou, jejichž činnost je na letišti nezbytná“ vysvětluje ředitel společnosti Jihočeské letiště České Budějovice Ing. Ladislav Ondřich.

Detail »

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

23.11.2009

Jihočeské letiště České Budějovice a.s. zveřejnilo v souladu se zákonem na svých webových stránkách Kvalifikační dokumentaci k veřejné zakázce na speciální hasičské vozidlo. Dokumentaci najdete v sekci Obchodní nabídky. 

Letiště České Budějovice nebude po přechodnou dobu poskytovat AVGAS

19.11.2009

Od 25. listopadu nebude možné na Letišti České Budějovice tankovat AVGAS 100LL.  Důvodem je oprava nástavby cisternového vozidla. O opětovném zprovoznění palivové cisterny vás budeme samozřejmě včas informovat.

CHCIWWWSTRANKY.CZ