Přiblížení a přistání na dráhu RWY 09 a vzlet z dráhy RWY 27 je povolen pro provoz cat. 2C
Přiblížení a přistání na dráhu RWY 27 a vzlet z dráhy RWY 09 je povolen pro provoz cat. 4C


Do 05.09.2020 je na letišti LKCS v provozní době AD zajištěno pasové odbavení letadel pro lety mimo Schengenský prostor bez nutnosti zasílání požadavku předem.

Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Stavba Letiště České Budějovice povolena

18.5.2011
Úřad pro civilní letectví jako speciální stavební úřad pro letecké stavby na základě žádosti stavebníka, kterým je Jihočeský kraj, vydal stavební povolení pro stavbu „ Modernizace letiště České Budějovice – 2. etapa“. V rámci této etapy se počítá s výstavbou nové odbavovací haly, stavbou objektu záchranné a požární služby, rekonstrukcí dráhy a pořízením radionavigačního a světelného vybavení. Stavební povolení nabylo právní moci přibližně ve stejný den, kdy Výbor regionální rady Jihozápad schválil na projekt modernizace Letiště České Budějovice dotaci z evropských strukturálních fondů ve výši 413 484 000,- korun.

Letiště České Budějovice na výstavách

9.5.2011

Už po druhé naleznete na výstavě Hobby také prezentaci Letiště České Budějovice. Zájemce chceme seznámit s našimi současnými aktivitami, stávajícím provozem, ale i se záměry a plány týkajícími se další výstavby.  Výstava Hobby se koná na českobudějovickém výstavišti od středy 11.kvěnta do neděle 15.května, nás najdete v pavilonu B1, v sousedství populárního Receptáře.  Na výstavu se také chystá nový hasičský speciál, který si Jihočeské letiště České Budějovice a.s. pořídilo v loňském roce díky dotaci z evropských strukturálních fondů.  Tato chlouba našeho hasičského záchranného sboru bude k vidění na odborné výstavě PYROS, která je součástí 11. Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDETv Brně .  PYROS se na brněnském výstavišti koná od čtvrtka 12.května do soboty 14.května.


Tradiční uctění památky českých pilotů RAF

4.5.2011
Květiny opět ozdobí pomníčky, pamětní desky a památníky připomínající bývalé vojenské piloty, hrdiny II. světové války z Českobudějovicka, kteří bojovali a mnozí položili život za svobodu vlasti.Věnec bude položen také k memoriálnímu památníku v Plané u Českých Budějovic, který připomíná přílet 312. perutě na jih Čech 22. září 1945. Třebaže dolní část areálu kasáren stále ještě patří Armádě České republiky, o parčík s památníkem se stará společnost Jihočeské letiště České Budějovice. „Rádi bychom, aby toto pietní místo zůstalo zachováno v důstojné podobě a aby i nadále připomínalo významnou historii letectví na jihu Čech,“ vysvětluje ředitel Jihočeského letiště České Budějovice a.s. Ing Ladislav Ondřich.

Detail »

Evropské peníze pro Letiště České Budějovice schváleny

28.4.2011

Výbor regionální rady Jihozápad schválil v úterý 26. dubna peníze na realizaci II. etapy modernizace a rekonstrukce Letiště České Budějovice. Finanční podpora evropských strukturálních fondů, konkrétně Regionálního operačního programu JZ, ve výši 413 484 000 ,- korun, doplněná investičními prostředky Jihočeského kraje, který je investorem projektu, umožní zahájit stavbu ještě v letošním roce. Projekt počítá s výstavbou nové odbavovací haly, s rozšířením stojánky a zpevněním části dráhy, s instalací navigačních technologií a technologií pro řízení letového provozu, s vybudováním nezbytného technického zázemí, včetně hlavní vrátnice, která bude sloužit jako bezpečnostní centrum. 

 

Návštěva z Ostravy

19.4.2011
Letiště České Budějovice tento týden navštívil generální ředitel letiště Leoše Janáčka v Ostravě Ing. Pavel Schneider.  Jednalo se o další z řady vzájemných setkání směřující k výměně zkušeností a vzájemné spolupráci. Ostravské letiště je už zcela fungujícím regionálním leteckým přístavem, v loňském roce odbavilo více jak 270 tisíc cestujících. Pro Letiště České Budějovice je nejen vzorem, ale v mnohém i pomocníkem. V nejbližší době se například chystá ostravská stáž českobudějovických pracovníků a to jak provozních zaměstnanců, tak pracovnic administrativního úseku.

Vyrobil FT Sun FT Sun