Přiblížení a přistání na dráhu RWY 09 a vzlet z dráhy RWY 27 je povolen pro provoz cat. 2C
Přiblížení a přistání na dráhu RWY 27 a vzlet z dráhy RWY 09 je povolen pro provoz cat. 4C


Změna provozní doby letiště v období od 18.06. do 16.08.2020 Po - St 8:00 – 20:00, Čt – Ne 8:00 – 21:30.

Do 05.09.2020 je na letišti LKCS v provozní době AD zajištěno pasové odbavení letadel pro lety mimo Schengenský prostor bez nutnosti zasílání požadavku předem.

Letiště České Budějovice LKCS

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Shromáždění členů Sdružení doprava na Letišti České Budějovice

15.11.2019

Shromáždění členů Sdružení doprava při Jihočeské hospodářské komoře tentokrát naplánovalo své setkání na Letišti České Budějovice. Bylo nám ctí tomuto shromáždění poskytnout zázemí v prostorách nového terminálu. Členy Sdružení jsou zástupci odborné podnikatelské veřejnosti specializované na obor doprava. Součástí jednání byla také prohlídka terminálu, včetně seznámení  kolegů s našimi plány a záměry do budoucna.

11.listopad v rudým kvítkem na klopě

13.11.2019

 Den, který je v kalendáři zapsán jako významný, Den veteránů, letos připadl na pondělí 11. listopadu. Stalo se již tradicí každoročně na pietním místě u vstupní brány do areálu Letiště České Budějovice zavzpomínat na československé vlastence, kteří ve dvou válečných apokalypsách, ohraničených léty 1914 až 1918 a 1939 až 1945, ale i v novodobých válečných konfliktech, nezištně a bez váhání nasazovali životy za svobodu vlasti, za obnovení státní suverenity.  Den veteránů si tentokrát za přítomnosti hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské připomněli a minutou ticha uctili příslušníci Krajského vojenského velitelství České Budějovice, váleční veteráni a zaměstnanci Letiště České Budějovice a další pozvaní hosté.  Symbolicky zdobil většinu účastníků pietní vzpomínky kvítek rudého vlčího máku na klopě, který se stal symbolem úcty k padlým vojákům. Divoké máky totiž vždy hojně rostly, a stále rostou, na Flanderských polích v dnešní Belgii, kde probíhaly kruté boje první světové války.

Jihočeský kraj hledá strategického partnera pro rozvoj areálu Letiště České Budějovice

8.11.2019
Jedním z dlouhodobých strategických cílů Jihočeského kraje je postupná revitalizace a cílené oživení areálu letiště v Českých Budějovicích. Celý areál se skládá ze dvou funkčních částí a to samotného letiště (200 hektarů) a převážně volných ploch (330 hektarů), určených k rozvoji. V druhé části se jedná o převážně zatravněné a zalesněné plochy a také brownfield s desítkami nevyužívaných a chátrajících objektů bývalé vojenské posádky. 
Celý areál tak čeká na svoji budoucí příležitost. Ta spočívá v kombinaci osobní, ale převážně nákladní letecké dopravy. Je nutné zahájit postupný a citlivý rozvoj celého území, umožňující využití vysoké poptávky podnikatelů na vybudování výrobních a skladovacích prostor, kterých je v Českých Budějovicích a okolí velký nedostatek. Potenciál do budoucna dává blízké přímé napojení na dálnici D3 a existující železniční vlečka. 
Prostřednictvím aktuálně zahajovaného průzkumu trhu tuzemských a zahraničních podnikatelů hledá Jihočeský kraj odpovědi nad možnostmi a mezemi budoucí revitalizace celého areálu. Prostřednictvím svého dlouholetého partnera a transakčního poradce, České spořitelny, a.s. plánuje Jihočeský kraj vést řízenou a strukturovanou diskuzi, která umožní definovat možnosti případné smluvní spolupráce s potenciálními investory. 
Na základě získané zpětné vazby bude Jihočeský kraj schopen analyzovat možnosti v této oblasti, stanovit vhodnou smluvní strukturu se strategickým partnerem, způsob financování, rozdělení rizik a řízení celého životního cyklu projektu jako celku, ale i dílčích investic. To jsou hlavní atributy úspěšné a dlouhodobě finančně udržitelné realizace každého investora. 
Případní zájemci ať se prosím obracejí přímo na vedení Jihočeského kraje, nebo na projektového manažera pana Jana Kozáka z týmu infrastrukturního poradenství České spořitelny, a.s. (jkozak@csas.cz). 
 

Oficiální  tisková zpráva Jihočeského kraje

Procházky za historií

30.10.2019

Na konci října se Letiště České Budějovice opět otevře pro milovníky historie. V rámci podzimního cyklu Procházek za historií se účastníkům představí nová budova terminálu. Symbolickým cílem této letištní vycházky bude vyprávění paní Dity Edelmanové o životní cestě jejího dědečka, plukovníka Milana Malého, který za druhé světové války bojoval o svobodu jako stíhací pilot RAF. Také jeho poválečný osud byl úzce spojen s naším letištěm, školil zde piloty nově vzniklého státu Izrael. Vycházky za historií pořádá českobudějovická Agentura Kultur-Kontakt. 

Vybíráme z tisku

24.10.2019
Vybíráme tentokrát z odborného titulu, časopis Stavebnictví zveřejnil článek o Letišti České Budějovice. Jako zdroj informací je uvedena firma Hochtief CZ a.s. která realizovala a letos dokončila poslední etapu modernizace Letiště České Budějovice. Text je v nezkrácené podobě.
Česká republika získala další mezinárodní letiště
Na letišti v Českých Budějovicích je nový letištní terminál s potřebnou infrastrukturou pro dopravní letadla určená pro střední tratě. Ta by mohla na letišti začít přistávat na podzim příštího roku. Součástí stavebních prací byl nejen letištní terminál, přístupová komunikace, parkoviště, obnovená a rozšířená odbavovací plocha, budova letištního zabezpečení, ale i nové světelné vybavení a technologie pro odbavení cestujících. Úřad pro civilní letectví povolil uvedení části letiště do zkušebního provozu. Po získání certifikace pro veřejný mezinárodní provoz budou moci v Plané přistávat letadla typu Boeing 737 či Airbus A320, což ovlivní rozvoj turismu jihočeského regionu.

 

První Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Další Poslední

Vyrobil FT Sun FT Sun