Omlouváme se všem našim klientům, Letiště České Budějovice je až do odvolání uzavřeno pro letecký provoz. Děkujeme za pochopení.

Letiště České Budějovice LKCS » Letiště » O společnosti

O společnosti

Zakladatelé společnosti: Jihočeský kraj a Statutární město České Budějovice

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích – oddíl B, vložka 1450

Název a korespondenční adresa

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 7

IČ 26093545    DIČ CZ 26093545

K zákonu o registru smluv ve vztahu ke společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s.

Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále také jen „Zákon“).

Jihočeské letiště České Budějovice a. s. je právnickou osobou, v níž mají většinovou majetkovou účast územní samosprávné celky, a proto se na soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejichž stranou je Jihočeské letiště České Budějovice a. s. v souladu s § 2 odst. 1 písm. n) Zákona vztahuje povinnost jejich uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona.

Ředitelství společnosti

areál Letiště České Budějovice
3Km od Českých Budějovic směr Český Krumlov

Společnost je držitelem oprávnění provozovat letiště České Budějovice jako veřejné vnitrostátní letiště a neveřejné mezinárodní letiště s vnější hranicí. Kódové označení 4C a je způsobilé pro lety za viditelnosti (VFR) ve dne.

Text "Memoranda o spolupráci při rozvoji a provozu letiště České Budějovice" schválený zakladateli společnosti najdete v následujícím odkaze:
Memorandum

CHCIWWWSTRANKY.CZ