Na letišti zahájen zkušební provoz v režimu VFR den, pouze provoz letadel s rozpětím křídel max. 24 m. Provoz letadel s proudovými motory není povolen. Doporučujeme se seznámit před letem s VFR příručkou a vydanými NOTAMy a SUP.

Letiště České Budějovice LKCS » Letiště » Aktuality

Aktuality

1. fáze II. etapy modernizace.Letiště České Budějovice končí

5.5.2016
Necelých 122 milionů korun si vyžádala 1. fáze II. etapy modernizace Letiště České Budějovice.  Investorem byl Jihočeský kraj, coby vlastník letištního areálu. Práce začaly v červnu loňského roku a letecký provoz tu byl znovu obnoven letos ve druhé polovině ledna.
„Na letišti byla opravena vzletová a přistávací dráha, doplněno nové vodorovné letecké značení, které bude sloužit i pro navigaci běžných dopravních letadel a připraveny jsou i sítě a šachty na osazení světelné navigace a radionavigace. Spolu s opravou ranveje byly zcela nově vybudovány vnitroareálové komunikace, umožňující pohyb vozidel v neveřejné zóně letiště a vyrostla tu i nová budova osazená bezpečnostními prvky, která bude sloužit jako vstupní brána pro zaměstnance a nájemce v neveřejné části letiště,“ vyjmenoval ředitel letiště Ladislav Ondřich.
 

 Další modernizace si vyžádá náklady půl miliardy

Modernizace letiště bude pokračovat ještě letos 2. fází II. etapy, která zahrnuje výstavbu terminálu, dalších přístupových komunikací a parkovišť pro cestující či osazením veřejného osvětlení. „Nezbytnou investicí zajišťující běžný mezinárodní provoz, pak bude pořízení navigačních zařízení a světelného vybavení. V současné době kraj vybírá zhotovitele stavby, celkové náklady by se měly pohybovat kolem půl miliardy korun,“ uvedl náměstek hejtmana Jaromír Slíva.
Podle hejtmana Jiřího Zimoly kraj současně stále hledá strategického partnera, který by si letiště následně pronajal a provozoval. Bez nároku na další závazky a financování ze strany kraje. „Jižní Čechy nemají přímé připojení na dálnici a tak jediné, v čem si můžeme přímo pomoci z našich peněz je vybudování tohoto leteckého přístavu. Jsme přesvědčeni, že z toho bude celý region ekonomicky profitovat,“ dodal Zimola.
Certifikace pro veřejný mezinárodní provoz
Po dokončení modernizace přijde na řadu proces certifikace pro veřejný mezinárodní provoz. Licenci uděluje Úřad pro civilní letectví, který má na celý proces certifikace ze zákona až rok. Společnost Jihočeské letiště České Budějovice, v níž je rovnocenně zastoupen kraj spolu s městem České Budějovice, je nyní držitelem licence pro neveřejný mezinárodní provoz. „Ta mu umožňuje přijímat a odbavovat středně velká letadla do rozpětí křídel 36 metrů. Kvůli chybějícímu vybavení tu zatím nelze přijímat lety za zhoršeného počasí a letadla tu mohou přistávat pouze ve dne a za dobré viditelnosti. Navíc se lety, u kterých je nutné celní odbavení a přítomnost cizinecké policie, musejí hlásit 24 hodin dopředu,“ upřesnil Ondřich.
Plnohodnotný letecký přístav pro charterovou, turistickou, obchodní i nákladní mezinárodní a vnitrostátní dopravu se z letiště stane teprve po získání licence pro veřejný mezinárodní provoz. Přistávat tu pak budou moci letadla typu Boeing 737 či Airbus A320.
Druhá etapa modernizace Letiště České Budějovice navázala na I. etapu z roku 2010.  Provedena byla tehdy například rekonstrukce řídicí věže i administrativní budovy a oplocení od sebe oddělilo veřejnou a neveřejnou zónu. Kraj do ní investoval 110 milionů korun.

 

CHCIWWWSTRANKY.CZ