Přiblížení a přistání na dráhu RWY 09 a vzlet z dráhy RWY 27 je povolen pro provoz cat. 2C
Přiblížení a přistání na dráhu RWY 27 a vzlet z dráhy RWY 09 je povolen pro provoz cat. 4C


Do 05.09.2020 je na letišti LKCS v provozní době AD zajištěno pasové odbavení letadel pro lety mimo Schengenský prostor bez nutnosti zasílání požadavku předem.

Letiště České Budějovice LKCS » Aktuality

Aktuality

V reakci na tisk

1.2.2017

Na webových stránkách Jihočeského kraje se objevila tisková zpráva, která reaguje na článek z dnešního deníku Právo. Nabízíme tuto informaci, včetně plného znění textu z Práva.

Z webových stránek Jihočeského kraje:

 Doplnění informací k článku v deníku Právo: Policie prověřuje stamiliónovou investici do budějovického letiště
1.02.2017 
V případě veřejné zakázky Modernizace letiště České Budějovice byly nabídky uchazečů podány 15. listopadu a hodnotící komise se od té doby zabývala jejich podrobným posouzením. V průběhu zadávacího řízení se však objevily určité pochybnosti o tom, jakým způsobem prokázali někteří uchazeči splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, a tak je zadavatel začal důkladně prověřovat, aby při zadání takto významné zakázky nedošlo k žádnému pochybení. V nejbližší době bude svoláno další zasedání hodnotící komise, která by měla doporučit zadavateli výběr nejvhodnější nabídky, popř. jiný postup. 
Policie ČR kontaktovala krajský úřad právě v souvislosti s prověřováním těchto kvalifikačních předpokladů některých firem.
„Policie prověřuje nyní to, co sami prověřujeme, totiž způsob, jakým firmy prokázaly kvalifikaci pro získání této zakázky," upřesňuje náměstek hejtmana Jaromír Slíva. „Některé reference se totiž při vyhodnocování nabídek ukázaly jako pochybné. Proto nyní ve spolupráci s právníky hledáme takový postup a řešení, které bez jakýchkoliv pochyb určí právoplatného vítěze soutěže. Diskusi nad dalšími otázkami pokládám za hru s informacemi a domněnkami, ale to není při podobných velkých zakázkách nijak neobvyklé."
 
 
Právo – 1.2.2016, autor článku Vladimír Vácha
 
Policie zřejmě už několik měsíců prověřuje na Krajském úřadě Jihočeského kraje bezmála čtyřsetmiliónovou zakázku. Ta se týká českobudějovického letiště, které provozuje akciová společnost Jihočeské letiště, vlastněná půl na půl krajem a Českými Budějovicemi. V jedenáctičlenné dozorčí radě je v současnosti pět zástupců ČSSD, dva za ODS, po jednom za KDU-ČSL, ANO, KSČM a jeden nezávislý expert. Pozemky, budovy a technologická zařízení letiště jsou pak ve vlastnictví kraje, který zde v minulých letech už proinvestoval značné sumy s cílem zprovoznit je pro běžný civilní letecký provoz.
Policie mlčí
Tiskový mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Jaroslav Ibehej na dotaz Práva, zda se elitní policejní složky o průběh výběrového řízení zmíněné zakázky zajímají, odpověděl: "Náš útvar k vašemu dotazu nebude poskytovat žádné informace." Zdroje blízké krajskému úřadu, ale Právu potvrdily, že policisté už některé ze zaměstnanců vyslechli. Faktem také je, že výběrové řízení z léta loňského roku se nezvykle dlouho protahuje a smlouva nebyla stále podepsána. Předseda představenstva a ředitel společnosti Jihočeské letiště Ladislav Ondřich zatím výraznější problém s realizací zakázky nevidí. Věří, že se po určitých administrativních zádrhelech rozběhne.
"Nabídky firem, které se dostaly do druhého kola soutěže, kterou připravovala a organizovala pro kraj externí firma, se, pokud vím, vyhodnocovaly na přelomu listopadu a prosince, tím došlo k určitému zdržení," konstatoval Ondřich. Že hodnocení nabídek nezvykle dlouho probíhá, potvrdil i vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic krajského úřadu Luboš Průcha.
Cena prý mohla být nižší
To, co vyvolává největší otazníky, je, že během řízení se museli uchazeči prokázat referencemi o zakázkách na dodání radionavigačního systému, přestože tvoří jen malou část tendru.
Kritéria pro jeho dodání pak zadavatel stanovil tak, že mohlo dojít k výraznému zvýhodnění jedné z firem, která toto zařízení dodává a mohla tak ovlivnit, s kým bude na zakázce vítěz spolupracovat. Zdroj, který má o výběrovém řízení přesné informace, Právu potvrdil, že většinu stavební části zakázky – například příletovou halu – je však možné realizovat samostatně a kraj by otevřenou soutěží mezi stavebními firmami zřejmě dosáhl nižší ceny.
Pochybnosti vzbuzuje i to, že některé firmy se účasti ve výběrovém řízení vzdaly po informaci, že budou muset zaplatit dvoumiliónovou vratnou zálohu, právě firmě, která bude dodávat radionavigační zařízení.
"Hlavně se ale hned v úvodu objevily požadavky na určené subdodávky dalším firmám, které rozhodně neodpovídaly reálnému rozsahu práce a na trhu bychom je sehnali mnohem laciněji," řekl Právu zástupce jedné z významných stavebních firem, který si nepřál být jmenován.

 

Vyrobil FT Sun FT Sun