Přiblížení a přistání na dráhu RWY 09 a vzlet z dráhy RWY 27 je povolen pro provoz cat. 2C
Přiblížení a přistání na dráhu RWY 27 a vzlet z dráhy RWY 09 je povolen pro provoz cat. 4C


Do 05.09.2020 je na letišti LKCS v provozní době AD zajištěno pasové odbavení letadel pro lety mimo Schengenský prostor bez nutnosti zasílání požadavku předem.

Letiště České Budějovice LKCS » Aktuality

Aktuality

Tradiční uctění památky českých pilotů RAF

6.5.2010

Tak jako každý rok i letos v prvních květnových dnech ožijí vzpomínky na bývalé vojenské piloty, hrdiny II. světové války. Pomníčky, pamětní desky a památníky připomínající letce pocházející z Českobudějovicka, kteří bojovali za svobodu své vlasti a mnozí z nich zahynuli při plnění bojových úkolů, opět ozdobí květiny. Tradici uctění památky letců založili členové Regionální letecko - historické společnosti při Jihočeském muzeu. Pravidelně se kladení věnců účastní představitelé jednotlivých obcí, vedení českobudějovické vojenské posádky, Jihočeského letiště České Budějovice a.s., ale i někteří bývalí vojenští piloti. U zrodu této tradice byl také plukovník Milan Malý, bývalý pilot 312. perutě. 

Květiny budou položeny také k památníku v Plané u Českých Budějovic, který připomíná přílet 312. perutě na jih Čech 22. září 1945. Jeho součástí je také letoun MIG-23 ML, důvěrně přezdívaný Tygr. Společnost Jihočeské letiště České Budějovice a.s. usilovala o to, aby letoun zůstal součástí památníku i poté, co armáda kasárna opustí, což se stalo na sklonku minulého roku. Přísné vojenské předpisy určující zacházení s bojovými letadly, byť nefunkčními, totiž nedovolují jeho převod „do civilu“. Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola se proto dohodl s Armádou České republiky na dlouhodobém podnájmu letounu, stejně tak jako celého parčíku, kde se památník nachází.„Jsme rádi, že se Jihočeskému kraji podařilo získat toto letadlo do své péče jako zápůjčku od armády, byť zatím jen na dobu pěti let. Doufáme, že celé toto místo, o jehož údržbu jsme si vzali na starost, bude důstojnou připomínkou historie a tradic letectví na jihu Čech,“ dodává ředitel společnosti Jihočeské letiště České Budějovice Ing. Ladislav Ondřich.

Vyrobil FT Sun FT Sun