Přiblížení a přistání na dráhu RWY 09 a vzlet z dráhy RWY 27 je povolen pro provoz cat. 2C
Přiblížení a přistání na dráhu RWY 27 a vzlet z dráhy RWY 09 je povolen pro provoz cat. 4C


Do 05.09.2020 je na letišti LKCS v provozní době AD zajištěno pasové odbavení letadel pro lety mimo Schengenský prostor bez nutnosti zasílání požadavku předem.

Letiště České Budějovice LKCS » Aktuality

Aktuality

Modernizace letiště odstartovala

9.12.2009

Sny o mezinárodním regionálním letišti na jihu Čech se stávají realitou. Dva roky po vydání stavebního povolení byla předáním staveniště fakticky zahájena první etapa rekonstrukce a modernizace Letiště České Budějovice „V této první fázi bude realizováno zasíťování areálu, důkladná rekonstrukce stávající řídící věže a také přeměna jednoho z bývalých armádních objektů na administrativní budovu, kterou budeme využívat společně s cizineckou policií a pasovou službou, jejichž činnost je na letišti nezbytná“ vysvětluje ředitel společnosti Jihočeské letiště České Budějovice Ing. Ladislav Ondřich.

Investorem stavby je Jihočeský kraj, který je spolu s městem České Budějovice zakladatelem společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a také vlastníkem celého areálu. Stavbu, která bude stát více jak 60 milionů korun, na základě výběrového řízení realizuje firma K-BUILDING CB, a.s. Ta se smluvně zavázala dokončit tuto část rekonstrukce do pěti měsíců od předání staveniště. „Doufejme, že nám bude přát počasí, jsme připraveni za příznivých klimatických podmínek pracovat v prodloužených směnách i o víkendech,“ ujišťuje vedoucí výroby dodavatelské firmy Ing Josef Pumpr.

Druhá etapa modernizace letiště by měla navázat v příštím roce. V této podstatně náročnější fázi se například počítá s výstavbou terminálu na zelené louce, s rozšířením stojánky pro letadla, také s úpravou vzletové a přistávací dráhy a technickým zázemím. Náklady jsou předběžně odhadovány na více jak půl miliardy korun a větší část tohoto záměru by měla být financována z evropských strukturálních fondů, konkrétně z Regionálního operačního programu JZ. „Myslíme si, že jižní Čechy letiště potřebují. I proto přijala Rada Jihočeského kraje usnesení o vypsání výběrového řízení na zpracovatele žádosti do Regionálního operačního programu. Mohli bychom se ucházet o peníze a terminál začít v dohledné době stavět. Je to další krok k rozvoji turistického ruchu v regionu,“ dodává hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Cílem je, aby Letiště České Budějovice mohlo být v roce 2012 zařazeno do mezinárodní sítě veřejných letišť a aby mělo patřičné vybavení pro přílety letadel typu Boening 737 či Airbus A320.

Vyrobil FT Sun FT Sun