Na letišti zahájen zkušební provoz v režimu VFR den, pouze provoz letadel s rozpětím křídel max. 24 m. Provoz letadel s proudovými motory není povolen. Doporučujeme se seznámit před letem s VFR příručkou a vydanými NOTAMy a SUP.

Letiště České Budějovice LKCS » Aktuality

Aktuality

Letiště České Budějovice se představilo poslancům

23.6.2008
  

V pátek 20. 6. se na Letišti České Budějovice uskutečnilo zasedání Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Tématem jednání byl význam Jihočeského letiště České Budějovice pro Jihočeský region a perspektivy jeho rozvoje.

   

 

Na činnosti Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku se v současné době podílí devět poslanců a více jak třicet pět představitelů čs. civilního a vojenského letectví České republiky, mezi nimi i ředitel Jihočeského letiště České Budějovice a.s. Ing. Ladislav Ondřich. Podvýbor usiluje o co nejtěsnější sepětí s leteckými subjekty a odbornou veřejností, s cílem podporovat vytváření odpovídajících podmínek pro aktivity, činnost a rozvoj letectví v domácím i zahraničním prostředí.

 

CHCIWWWSTRANKY.CZ