Letiště České Budějovice LKCS » Aktuality

Aktuality

Hluk z Letiště České Budějovice nezatíží okolí

7.2.2008

Dozorčí rada akciové společnosti Jihočeské letiště České Budějovice se seznámila s akustickou studií zpracovanou společností Ekola: „ Výhledový letecký provoz na Letišti České Budějovice“, která posuzuje hluková ochranná pásma podle jednotlivého zatížení a stanovuje zvukové izofony v okolí Letiště České Budějovice.

Dozorčí rada doporučila představenstvu společnosti ponechat v platnosti stávající protihluková opatření stanovená současným ochranným pásmem, třebaže byla vyhlášena na podstatně vyšší zatížení, než způsobuje stávající provoz letiště. Podle výpočtů je současné ochranné pásmo dostatečnou rezervou i pro budoucí provoz letiště.

„ Ze studie vyplývá, že se lidé zvýšené hlukové zátěže nemusejí obávat, civilní letecký provoz Letiště České Budějovice rozhodně neovlivní život lidí v okolí tak jako provoz vojenský. Z tohoto úhlu pohledu se dnes zdá, že je stanovené ochranné pásmo velmi přísné, ale stejně tak se zpřísňují předpisy, které před hlukem chrání obyvatelstvo,“ upřesnil ředitel společnosti Jihočeské letiště České Budějovice Ladislav Ondřich.

Cílem společnosti je, aby Letiště České Budějovice patřilo mezi standardní regionální letiště, což je mimo jiné podmíněno i tím, že bude zařazeno do mezinárodní sítě veřejných letišť. To ale předpokládá rekonstrukci a modernizaci, která bude zahájena už v letošním roce. V prvních letech po dobudování letiště se počítá se tím, že by zde pravidelně několikrát za den přistávala velká letadla typu Boening 737 či Airbus A320. Pravidelné noční linky nejsou prozatím plánovány.

„Jestliže má veřejná správa na jedné straně investovat veřejné prostředky do rozvoje letiště, na druhé straně sama zmenšovat ochranná pásma a tím v podstatě regulovat rozvoj letiště do budoucna, tak to jsou dva kroky, které jdou proti sobě. Znamenalo by to, že vynakládání prostředků na rozvoj letiště je nehospodárné,“ vysvětluje rozhodnutí dozorčí rady Jihočeského letiště České Budějovice a.s. její člen a první náměstek hejtmana Robin Schinko.

CHCIWWWSTRANKY.CZ