Přiblížení a přistání na dráhu RWY 09 a vzlet z dráhy RWY 27 je povolen pro provoz cat. 2C
Přiblížení a přistání na dráhu RWY 27 a vzlet z dráhy RWY 09 je povolen pro provoz cat. 4C


Do 05.09.2020 je na letišti LKCS v provozní době AD zajištěno pasové odbavení letadel pro lety mimo Schengenský prostor bez nutnosti zasílání požadavku předem.

Letiště České Budějovice LKCS » Úvodní stránka

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Kompenzace pro okolní obce

5.11.2018

Zastupitelé Jihočeského kraje  i letos chválili kompenzace obcím, které se nacházejí v hlukovém ochranném pásmu Letiště České Budějovice. Toto pásmo vymezuje území v okolí letiště, v němž mohou být překročeny nejvýše přípustné hodnoty hluku z leteckého provozu, předepisuje režimy pro územní rozvoj a ohraničuje území pro uplatnění opatření ke snížení dopadů nadměrného hluku na zdraví obyvatel. V tomto ochranném pásmu není možné realizovat stavby bytového charakteru a stavby pro sociální a zdravotní služby, ostatní stavby (podnikatelská, administrativní činnost, apod.) lze do tohoto území umísťovat. V tomto pásmu se, v případě letiště České Budějovice, nacházejí tyto obce: Planá u Českých Budějovic, Homole, částečně pak i Lipí, Litvínovice. Vzhledem k výše uvedenému, jsou obce dotčené ochranným hlukovým pásmem letiště určitým způsobem limitovány ve svém ekonomickém, hospodářském i územním rozvoji. Jihočeský kraj už několik let poskytuje těmto dotčeným obcím určitou kompenzaci finančního či nefinančního charakteru. Výše kompenzace je přímo úměrná procentu dotčení území obce ochranným hlukovým pásmem.  Finanční dar obcím je určen na infrastrukturní projekty, občanskou vybavenost apod.  Finanční nepřímá kompenzace pak zvýhodňuje dotčené obce v rámci grantových programů Jihočeského kraje, vždy o přesně stanovený počet bodů: Planá u ČB – 10 bodů, Homole – 7 bodů, Lipí – 4 body, Litvínovice - 1bod. Obce v okolí  Letiště České Budějovice ještě mohou počítat s nefinanční kompenzací spočívající v poskytnutí kapacit Jihočeského kraje při řešení problematiky daných obcí např. umístění dětí v mateřských školách, odbornou právní pomoc či právní konzultace, odbornou pomoc při zadávání veřejných zakázek, odbornou pomoc v oblasti životního prostředí (nakládání s odpady, lesy apod.). 

Naše TWR vyroste v Linci

24.10.2018

Jihočeský kraj bude příští rok hlavním hostem tradičních jarních městských slavností v rakouském Linci. Přímo v centru hlavního města Horních Rakous, na Hauptplatz, Landstraße, Promenade a Martin Luther Platz, představí ve dnech 16. – 18. května 2019 jižní Čechy svou gastronomii, řemesla, podniky, turistickou nabídku, umění a kulturu. Hlavním cílem projektu je ukázat našim jižním sousedům, jak obrovský a atraktivní turistický potenciál mají na dosah ruky, kousek za hranicemi v jižních Čechách. Linecký Hauptplatz nabídne v průběhu oslav Jihočeskou vesnici - gastro, tradiční řemesla, folklorní program a turistické informace, Promenade Středověkou vesnici – gastro, tradiční řemesla, sedlářské výrobky, repliky historického skla, rytířské souboje, aktivity pro děti, historickou hudbu a turistické informace, Landstraße prodej – gastro, řemesla ve spojení s turistickými oblastmi, keramiku, sklo, oděvy, hračky, suvenýry, pouliční umělce a turistické informace, Martin Luther Platz fresh zónu – gastro, hudební skupiny, kuchařské show a turistické informace.  Na jedné z hlavních ulic Lince vyroste i řídicí věž Letiště České Budějovice. Chceme to rakouským sousedům ukázat, že se u nás na jihu Čech co nejdříve chystáme otevřít mezinárodní veřejné letiště, které budou i oni moc využívat.  

Bunte Steine 2018

18.10.2018

 Ve Frymburku v hotelu Vltava se opět scházejí přátelé i odborníci, koná se zde další ročník konference, zabývající se geomedicinskými souvislostmi, s názvem „Pestré kameny – Bunte Steine". Toto už tradiční setkání u břehů Lipna je příležitostí setkat se s vědci z lékařské oblasti, jejichž zásluhou jsou odkrývány mimořádně léčivé zdroje jihočeské přírody, jako jsou účinky lesa a čistého vzduchu, který je velkou devizou jihočeské krajiny.V rámci nalézání geomedicinských souvislostí na tyto podněty pozitivně reagují lázeňská místa, ale i pracovníci v cestovním ruchu, kteří využívají léčivého potenciálu krajiny k rozšíření nabídky pro turisty. A to už je jen krůček k podpoře mezinárodního letiště, které má za nedlouho šanci otevřít jižní Čechy zahraničním návštěvníkům.

Kdo je Dieter Pammer?

5.10.2018
Velmi často se lidé ptají, kam že se bude z Letiště České Budějovice létat, zda a jak na tom pracujeme.   Na druhou část otázky můžeme odpovědět zcela konkrétně: pracujeme a to velmi intenzivně. Od léta je členem našeho týmu pan Dieter Pammer, muž, který se oboru pohybuje už řadu let, své zkušenosti získal u sousedů v Linci, nebo v leteckém týmu Nikoho Laudy. Tím už jsme napověděli, že je původem z Rakouska a u nás má na starosti rozvoj linek a letecké dopravy. Na druhou část otázky, kam se bude létat, zatím Dieter Pammer odpovídá opatrně, s ohledem na to, že vede jednání na více stranách. Nicméně ve hře je většina turistických destinací a Jihočeši se mají nač těšit.
 
 
 
 
 
 
 
  

Návštěva u sousedů

27.9.2018

Nedaleko Lince je ráj, alespoň pro milovníky hasičských aut a veškerého hasičského vybavení. Firmu Rosenbauer, jednoho z nejvýznamnějších výrobců se svém oboru, měli možnost navštívit zástupci vedení Letiště České Budějovice. Hasičské speciály se tu vyrábějí na zakázku a doslova se šijí na míru budoucím majitelům. Pro zástupce letiště byla tato exkurse nejen nahlédnutím do zázemí velké firmy s dlouholetou tradicí v oboru, ale ocenili zejména kontakt z novými trendy. Konečně Letiště České Budějovice má před sebou zahájení veřejného mezinárodního provozu, jehož základní podmínkou je zejména bezpečnost.

Vyrobil FT Sun FT Sun